ODPRTI DIALOGI - Urejanje prostora in pravilnik o pripravi OPN in OPPN

Skupnost občin Slovenije nadaljuje z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS in dodatno vabljenih s strokovnjaki iz različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin. Naš naslednji dogodek bo na temo dobrega in učinkovitega urejanja poselitve in preostalega prostora.

Po posvetu v oktobru 2023 o urbanistični zasnovi (UZ) v januarju 2024 nadaljujemo razpravo o načinih celovitega in konceptualnega urejanja naselij na konkretni in izvedbeni ravni. Razprava bo namenjena povezavi med UZ in občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Izdelani UZ lahko za posamezne dele naselja neposredno sledi priprava OPPN-jev, ki so po svojem značaju najbolj primerni izvedbeni načrti za obravnavanje kompleksnih območij, kot so to naselja, pripraviti pa jih je možno hitreje in enostavneje od (spremembe) OPN. UZ in OPPN skupaj omogočata hitro in kakovostno urejanje naselij, saj je tam razvojna dinamika največja.

Tokratno spletno srečanje bo namenjeno razpravi in uskladitvi strokovnih izhodišč občin glede pravilnika o pripravi OPN in OPPN. Občine ste pripombe in predloge podale v juniju in juliju 2023, ministrstvo pristojno za prostor se je do njih opredelilo v avgustu 2023, 18. januarja 2024 pa bomo z ministrstvom razpravo nadaljevali.

Predvideni program:

  1. Kako zagotoviti dobro in učinkovito urejanje slovenskih naselij? (Bogdana Dražič, univ.dipl.inž.arh.)
  2. Prizadevanja občin za operativno izvedbeno prostorsko načrtovanje na sistemski ravni – predlogi občin za pravilnik o pripravi OPN in OPPN (Izidor Jerala, občinski urbanist)
  3. Razprava in zaključki

Na pogovor ste vabljene vse občine, predvsem strokovnjaki s področja urejanja prostora.

Udeležba je brezplačna. Prijava je obvezna, saj vam bomo na podlagi le-te posredovali povezavo na dogodek.

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 15. 1. 2024 do 10. ure preko spodnje prijavnice. V prijavnico lahko zapišete tudi vaša vprašanja ali dileme.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.