POSEBNOSTI DDV NA PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA

V praksi se pogosto pojavljajo vprašanja glede pravilnega obračunavanja DDV na področju javnega sektorja. Posebnosti navedenega sistema obračunavanja in plačevanja DDV vam bodo predstavljene tako v teoriji kot praksi, in sicer na podlagi sledečega programa:

  • oseba javnega prava kot davčna zavezanka in obvezna identifikacija za namene DDV
  • kdaj se dotacije javnim zavodom obravnavajo kot plačila za nasprotne dobave
  • najpogostejše dileme na področju odbitka DDV v javnem sektorju
  • razpolaganje s stvarnim premoženjem in DDV
  • transakcije z nepremičninami
  • uporaba obrnjene davčne obveznosti po 76a. členu ZDDV-1
  • odgovori na vnaprej zastavljena vprašanja*

Seminar je namenjen zaposlenim v občinskih upravah in v javnih zavodih.

Vsebino bo predstavila predavateljica mag. Aleksandra Heinzer, mednarodno uveljavljena davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE.