Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki v javnem sektorju

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

 

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v zakonu in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter veljavnost določb
9.45 – 10.30 Ureditev povračil stroškov na službenem potovanju v tujino

Minimalna plača – povezava s povračili stroškov in drugimi prejemki

Nagrade študentom in dijakom za obvezno prakso

10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov, višine in pogoji za obračun in izplačilo:

–          regresa za prehrano

–          povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

–          povračila stroškov na službenem potovanju vključno z dnevnicami za službeno potovanje v državi

–          kilometrine za uporabo lastnega vozila za službene namene

–          jubilejnih nagrad

–          solidarnostnih pomoči

–          terenskega dodatka

12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

 

Vabilo za tiskanje je dostopno TUKAJ.