Urbanistična zasnova

Skupnost občin Slovenije organizira posvet o urbanistični zasnovi (UZ), na katerem bo predstavljena vsebina UZ in njen pomen za zagotavljanje premišljene in kakovostne strukture celotnega naselja, z vplivi in povezavami na okolico. Ravno tako bo na posvetu s strani Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) predstavljen 131.a člen iz Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Interventni zakon), v katerem je UZ zastavljena kot pomemben instrument obnove naselij (tudi prenove in reciklaže), ki naj poda konceptualno podlago za izdelavo sanacijskih OPPN.

Program dogodka

  1. Predstavitev 131. a člena Interventnega zakona (Barbara Radovan in Jernej Červek, MNVP)
  2. Predstavitev vsebine in pomena UZ (Bogdana Dražič, univ.dipl.inž.arh.)
  3. Razprava

Več informacij v vabilu TUKAJ.

Člane ZAPS obveščamo, da boste za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke. Prosimo, da na prijavnici označite, da ste člani ZAPS oziroma nam boste to sporočili na dogodku ob registraciji (identifikacijsko številko).