Uvod v korporacijsko upravljanje občinskih podjetij

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije vabi na izobraževanje z naslovom UVOD V KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE OBČINSKIH PODJETIJ, ki bo potekalo preko spletnega kanala Zoom, 25. 9.  2023 med 9.00 in 12.15

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije vabi na izobraževanje z naslovom UVOD V KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE OBČINSKIH PODJETIJ, ki bo potekalo preko spletnega kanala Zoom, 25. 9.  2023 med 9.00 in 12.15

Na izobraževanju boste pridobili vpogled v temo korporacijskega upravljanja, govorili bomo o tem zakaj je pomembno, seznanili se boste z namenom in uporabo kodeksov korporacijskega upravljanja ter s priporočeno prakso korporacijskega upravljanja za občinska podjetja kot je zbrana v Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti, ki smo ga pripravili skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije in Komisijo za preprečevanje korupcije.

Izobraževanje predstavlja uvod v program izobraževanja »Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij« in je komplementarno »Izobraževanju za nadzornike« za pridobitev potrdila o usposobljenosti za delo članov nadzornega sveta in drugim izobraževanjem Združenja nadzornikov Slovenije s področja upravljanja družb.

Posvet je namenjen članom nadzornih svetov in upravnih odborov družb s kapitalsko naložbo lokalnih skupnosti ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji, vezanimi na to temo.

Predviden program izobraževanja:

9.00 – 12.15 (odmor 15 min)

NA SPLOŠNO O KORPORACIJSKEM UPRAVLJANJU

– Kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno?

– Pomen in uporaba kodeksov – princip ‘spoštuj ali pojasni’, izjava o upravljanju in razkritja odstopanj od kodeksa, transparentnost poslovanja

OKVIR UPRAVLJANJA IN RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI

– Akt o ustanovitvi, Odnosi z deležniki, Strateški cilji družbe, Skupščina.

ORGANI VODENJA IN NADZORA TER LOJALNOST DRUŽBI

– Lojalnost družbi in prepoved konkurence, posli s povezanimi osebami

– Neodvisnost in upravljanje nasprotij interesov

– Organ nadzora in organ vodenja

O predavatelju:

Gorazd Podbevšek je korporacijski pravnik in uveljavljen strokovnjak s področja korporacijskega upravljanja in delovanja nadzornih svetov, ki deluje v zasebnem podjetju RMG, d.o.o. in predsednik ZNS. Z ZNS je začel tesneje sodelovati že leta 2003 kot avtor prvega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ob vstopu Slovenije v EU, kasneje pa predvsem kot redni predavatelj na izobraževanjih za nadzornike. Je imetnik Certifikata ZNS in kot strokovnjak se je v delo združenja vključeval tudi kot član različnih delovnih skupin in soavtor mnogih avtonomnih pravnih virov s področja upravljanja družb. Leta 2013 je postal predsednik Strokovnega sveta, leta 2019 je postal član UO ZNS. Leta 2019 ga je Vlada RS imenovala v Svet za korporativno upravljanje. V začetku junija 2020 je postal član UO ecoDa v Bruslju, ki predstavlja krovno konfederacijo evropskih združenj, katere član je ZNS. Od junija 2020 je predsednik Združenja nadzornikov Slovenije. V tem času je pridobival tudi praktične izkušnje iz delovanja v nadzornih svetih in upravnih odborih. Vidni pretekli nadzorniški funkciji sta predsedovanje NS družb NLB d.d. in HIT d.d. Trenutno je predsednik nadzornega sveta SŽ ŽGP d.o.o.

Vabilo s programom

Prijavite se na ta dogodek

Začetek Ponedeljek, 25. September 2023. 09:00 Konec Ponedeljek, 25. September 2023. 12:15
Lokacija Spletno, Zoom
Ta dogodek je organiziran, soorganiziran ali se organizira v partnerstvu s SOS.

Udeležba na izobraževanju je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in njihove zavode, 120,00 EUR z DDV za občine nečlanice in njihove zavode.

Prijave zbiramo do 20. 9. 2023.

Dan pred dogodkom boste prejeli povezavo do spletne platforme ZOOM. V spletno prijavnico lahko vpišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bo predavatelj odgovoril na izobraževanju.

Izobraževanje bomo izvedli le v primeru zadostnega števila prispelih prijav.

* Skupnost občin Slovenije obdeluje vaše osebne podatke za namene posredovanja povezave do posveta, posredovanja gradiv, informiranja glede samega dogodka in izstavitve računa. Več o tem lahko preberete v zavihku varstvo osebnih podatkov in politiki zasebnosti SOS, ki je objavljen na spletni strani SOS.

Za prijavo udeležbe na dogodku morate biti prijavljeni na spletno stran.