Zaključni račun 2023 in kako načrtovati zadolževanje

Na Ministrstvu za finance ugotavljajo, da občine kljub javnofinančnim predpisom, ki se uporabljajo tako za pripravo proračuna kot zaključnega računa proračuna, objavljenih priročnikih in navodilih za pripravo proračuna in zaključnega računa, zaključne račune še vedno pripravljate na različnih strokovnih in kakovostnih ravneh.

Ker vam želimo pomagati pri zmanjšanju tveganja za nepravilnosti pri prikazu predvidenih in realiziranih prihodkov, drugih prejemkov in odhodkov, organiziramo izobraževanje na katerem vam bo Kristjan Dolinšek, Ministrstvo za finance, predstavil pripravo zaključnega računa proračuna občin za leto 2023 ter Analizo zaključnih računov občin za leto 2022 z najpogostejšimi napakami občin pri pripravi zaključnih računov. Mag.  Leo Knez, Ministrstvo za finance, pa bo predstavil zadolževanje v obstoječih spremenjenih tržnih razmerah in vidike finančne analize, na katere velja biti pozoren pri presoji in odločanju pri načrtovanju zadolževanja.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 12.30 s kratkim odmorom in časom za vprašanja predavateljema.

Vabilo z dnevnim redom se nahaja TUKAJ