Zaupnik po Zakonu o prijaviteljih

Novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23, ZZPri) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju. Zakon določa dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju, med drugim tudi, da imenujejo zaupnike.

Na izobraževanju bomo obravnavali:

  • kratek pregled Zakona o zaščiti prijaviteljev
  • pojem zaupnika za sprejem in obravnavo prijav po ZZPri
  • prijava zaupniku
  • vodenje postopka prijave
  • pooblastila zaupnika glede preiskovanja prijave
  • ukrepi zaupnika glede kršitev
  • poročilo zaupnika po postopku

Vabimo vas, da ob prijavi na prijavnico zapišete tudi vprašanja in dileme glede izvrševanja zakona v praksi, kar bo omogočilo, da se razvije kvalitetnejša razprava s predavateljem.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30 s časom za vprašanja predavatelju.

Predaval bo Gregor Pirjevec, vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji za preprečevanje korupcije.