Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) in strokovnjaki s področja urejanja zelenih površin vabi na posvet z naslovom Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva. Pri del posveta bo vezan na predstavitev vsebinskih izhodišč in razpisnih pogojev za zeleno infrastrukturo v povezavi z aktualno objavo Prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij, financirano iz naslova evropskih kohezijskih sredstev. Do dokumentov in obrazcev z vsebinskega področja zelene infrastrukture dostopate na tej povezavi. 

Drugi del posveta je namenjen predvsem motivaciji občin pri pripravi inovativnih projektnih predlogov za zagotavljanje zelene infrastrukture v urbanih središčih (urbana naselja in občinska središča).

Predvidoma bodo predstavljene naslednje dobre prakse s strani krajinsko-arhitekturnega oblikovanja:

    • Projektiranje otroških igrišč
    • Revitalizacija in prenovo površin in objektov (območja, strehe), kako jih nadgraditi, vključiti v zeleni sistem in v javno uporabo
    • Oblikovanje in projektiranje kolesarske poti, trajnostna mobilnost
    • Oblikovanje in projektiranje zbiralnikov za deževnico, trajnostno ravnanje z deževnico

Posvet je namenjen predvsem pripravljalkam in pripravljalcem projektov kot tudi stroki (občinski urbanisti in drug strokovni kader) s področja urejanja področja urejanja prostora.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

Prijava je obvezna (rok 9.5.2024), udeležba brezplačna.