Dogodki - stran 2 od 66

Redna letna skupščina in svečan dogodek ob 30. obletnici delovanja Skupnosti občin Slovenije

Županje in župani se bodo v sredo, 18. maja 2022, ob 9.30 v Festivalni dvorani Bled srečali na redni letni skupščini Skupnosti občin Slovenije (SOS). Pregledali bodo poročila o delu SOS v letu 2021, načrta dela SOS za leto 2022 in kadrovskega načrta SOS za leti 2022 in 2023 ter se seznanili s poročilom nadzornega… Preberi več


Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode, Bled, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Lastni viri moči

Lastni viri moči

Skupnost občin Slovenije organizira 4. modul na temo zajezitve psihosocialnih tveganj z naslovom LASTNI VIRI MOČI, ki bo potekal 11. 5. 2022, med 10.00 in 12.00 preko spletnega orodja Zoom.  Vas zanima, kako do več energije, do več zdravja in samozavesti? Skozi odraščanje, smo izgubili veliko svoje notranje vere v sebe. Nekje, nekoč smo naredili o sebi veliko… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Twitter, YouTube in digitalna strategija – Komuniciranje občinskih uspehov

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom TWITTER, YOUTUBE IN DIGITALNA STRATEGIJA – KOMUNICIRANJE OBČINSKIH USPEHOV PREK SODOBNIH MEDIJEV, ki bo v četrtek, 5. 5. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom. Twitter je specifično družbeno omrežje, ki ga v Sloveniji uporabljamo pretežno za komuniciranje političnih tem, medtem ko je Youtube kanal, ki ga spremljajo… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Komuniciranje uspehov lokalnih skupnosti na Facebooku in Instagramu

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom KOMUNICIRANJE USPEHOV LOKALNIH SKUPNOSTI NA FACEBOOKU IN INSTAGRAMU, ki bo potekalo v četrtek, 21. 4. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom. Danes se je velik del komunikacije preslikal med družbena omrežja, Facebook (FB) in Instagram (IG) predstavljata najbolj priljubljeni družbeni omrežji v Sloveniji, ko govorimo o… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Davek na dodano vrednost v lokalnih skupnostih

Kdaj je vaša obveznost izdati račun? Kakšne so novosti v Zakonu o DDV, ki veljajo od 22. 1. 2022? Kateri so tisti obvezni podatki, ki morajo biti na računu? Ste bili kdaj v dilemi kdaj gre za zahtevek in ni obračunan DDV oz. kdaj gre za račun in je obračunan DDV? Na vsa našteta vprašanja… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Kako komunicirati uspehe lokalnih skupnosti v digitalnih medijih

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom KAKO KOMUNICIRATI USPEHE LOKALNIH SKUPNOSTI V DIGITALNIH MEDIJIH, ki bo v četrtek, 14. 4. 2022, med  10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom.  Družbeni mediji niso le kanal ohranjanja stikov in širjenja kroga prijateljev, predvsem v epidemiji so postali tudi »novi mediji«. Na družbene medije v komunikacijskem smislu gledamo… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Upravljanje javnih zavodov

Javni zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, … Računsko sodišče je v letu 2021 izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov in porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov. Na izobraževanju bo predavala… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Postopki razlastitve in omejitev lastninske pravice v javno korist

Na občine se od leta 2013 stopnjuje pritisk, da se uredijo neurejena lastništva (predvsem cest), s tem pa se posledično stopnjuje pritisk na finančne zmogljivosti občin. Dodaten pritisk predstavlja Zakon o evidentiranju dejanske rabe javne cestne in železniške infrastrukture, v skladu s katerim so občine evidentirale dejansko rabo zemljišč na vseh javnih cestah. Na podlagi… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Zavedanje, prepoznavanje in obvladovanje čustev

Skupnost občin Slovenije vas vabi na 2. modul na temo zajezitve psihosocialnih tveganj z naslovom ZAVEDANJE, PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE ČUSTEV, ki bo 6. 4. 2022, med 10.00 in 12.00, preko spletnega orodja Zoom.  Vsakodnevno se v nas sprožajo najrazličnejša čustva. Nekatera prepoznamo, jih sprejmemo, izrazimo in predelamo. Spet drugim bi se najrajši izognili. Odrivamo jih stran… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Občinska glasila: od zakona do oblikovanja

Leto 2022 nam prinaša troje volitev in z njimi troje volilnih kampanj. To so tudi za občinske medije, predvsem glasila, obdobja številnih aktivnosti, usklajevanj želja, pričakovanj in pravil različnih skupin, posameznikov ter institucij. Na pragu prve volilne kampanje se bomo v uvodnem delu izobraževanja seznanili z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki urejajo… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS