Dogodki - stran 57 od 59

Sestanek z MDDSZ za nižanje stroškov občin

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo potekal sestanek namenjen sistemskim spremembam za zniževanje stroškov občin na delovnem področju MDDSZ. Sestanek bo potekal v ponedeljek, 16.3. 2015 ob 11 uri v prostorih ministrstva.


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Slovenija

Sestanek o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave

Vlada Republike Slovenije je na seji 30. 10. 2013 sprejela izhodišča za pripravo strategije in tudi sklenila, da ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo pripravi predlog strategije, ga posreduje v javno razpravo in nato vladi predloži njen predlog. Tako smo v Skupnosti občin Slovenije prejeli vabilo na sestanek v zvezi z izhodišči za strategijo, ki bo… Preberi več


21 Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenija

Sestanek z MIZŠ glede možnih sprememb zakonodaje

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo na sestanek z MIZŠ v zvezi s pregledom stanja na področju predšolske vzgoje in predlogov občin, ki so bili posredovani v postopku sprejemanja interventnega zakona ter dogovoru o nadaljnjem sodelovanju. Sestanek bo potekal 12.3.2015 od 10.00 ure dalje.


16 Masarykova cesta, Ljubljana, Slovenija

Sestanek z MKGP glede sistemskih sprememb zakonodaje

S strani MKGP smo prejeli vabilo na sestanek, katerega tema bo znižanje stroškov delovanja občin na področjih, ki so v domeni delovanja MKGP. Sestanek bo potekal v četrtek, 12. 3. 2015, ob 9. uri v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sestanka se bodo udeležili predstavniki SOS.


Dunajska 22, Ljubljana

Sestanek z MOP o sistemskih spremembah

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli vabilo na sestanek v zvezi z roki za uveljavitev predpisov po seznamu prioritetnih področij za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave administrativnih ovir. Ker so v vabilu navedli, da bi se želeli dogovoriti o drugačnih rokih oz potrditi te, ki izhajajo iz normativnega programa, smo na… Preberi več


19 Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenija

Predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020

S strani SVRK smo prejeli vabilo na predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020, ki bo potekala v sredo, 11.3.2015 ob 9.00 uri. Predstavitve se bodo udeležili predstavniki SOS.


5 Kotnikova ulica, Ljubljana, Slovenija

Seja komisije za prostor pri SOS

V petek, 6.3.2015 bo potekala seja Komisije za prostor pri SOS s pričetkom ob 10.00 uri. Seja bo potekala v prostorih Tkalke, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, pred tem pa se bodo vsi zainteresirani sestali na naslovu Partizanska 21 (Mobilnostni center Maribor), od koder bomo začeli študijski ogled mesta k točki začasne rabe prostora. Na dnevnem redu predlaga… Preberi več

Mednarodna konferenca in trening “Socialna pismenost”

V petek, 6. marca 2015, bo v okviru mednarodnega projekta z naslovom “SOCIAL LITERACY” oz. “SOCIALNA PISMENOST” potekala Mednarodna konferenca z delavnico socialne pismenosti, kjer bodo kot pripomočki predstavljena nova orodja in dostopne učne platforme, saj je znanje s področja obvladovanja socialnih veščin izredno pomembno za vse zaposlene v javnem sektorju, ki se pri svojem… Preberi več


3 Stari trg, Velenje, Slovenija

Posvet Vloga in položaj nadzornega odbora občine

Skupnosti občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo vabijo na seminarje na temo delovanja nadzornega odbora občine. Na seminarjih, katerih ciljna skupina so članice in člani Nadzornih odborov občin, bo dr. Roma Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, predstavil vlogo in položaj Nadzornih odborov občin. Seminar bo organiziran regijsko ter bo potekal na naslednjih… Preberi več

Posvet Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2015

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Mojco Ramšak Pešec, generalno direktorico Direktorata za javno upravo na Ministrstvu za javno upravo, organizira delovni posvet glede ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev v letu 2015. Posvet bo potekal v četrtek, 5. marca 2015 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana…. Preberi več


Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija