Dogodki - stran 64 od 66

Sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo

S strani Ministrstva za infrastrukturo je Skupnost občin Slovenije prejela povabilo na sestanek na temo izvajanja sklepa vlade o sistemskih spremembah zakonodaje, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin za odpravo administrativnih ovir. Sestanek, katerega se bodo udeležili predstavniki SOS, bo potekal 19.3.2015 ob 15.00 uri v prostorih ministrstva.


4 Langusova ulica, Ljubljana, Slovenija

Kulturni bazar 2015

Obveščamo vas, da bo Kulturni bazar v letu 2015 potekal 18. marca 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani med 9.00 in 18.00 uro. Program strokovnega usposabljanja in e-prijavnica sta objavljena na spletni strani www.kulturnibazar.si. Tudi letošnji Kulturni bazar je namenjen tesnejšemu navezovanju stikov z občinami ter širjenju primerov dobrih praks med lokalnimi skupnostmi. Obisk Kulturnega bazarja je za vse udeležence… Preberi več


Cankarjev dom, Prešernova cesta, Ljubljana, Slovenija

Drugo srečanje slovenskih županj

V organizaciji županje občine Črnomelj, Mojce Čemas Stjepanovič in Skupnosti občin Slovenije bo potekalo drugo srečanje županj, ki bo v prostorih občine Črnomelj (sejna soba), Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, 17. marca 2014 s pričetkom ob 10.00 uri. Na drugem srečanju slovenskih županj bo Vera Kozmik, direktorica Dialog-si.net županjam predstavila temo uspešnega in učinkovitega komuniciranja z javnostmi…. Preberi več


Občina Črnomelj, 3 Trg svobode, Črnomelj 8340, Slovenija

Sestanek z MDDSZ za nižanje stroškov občin

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo potekal sestanek namenjen sistemskim spremembam za zniževanje stroškov občin na delovnem področju MDDSZ. Sestanek bo potekal v ponedeljek, 16.3. 2015 ob 11 uri v prostorih ministrstva.


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Slovenija

Sestanek o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave

Vlada Republike Slovenije je na seji 30. 10. 2013 sprejela izhodišča za pripravo strategije in tudi sklenila, da ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo pripravi predlog strategije, ga posreduje v javno razpravo in nato vladi predloži njen predlog. Tako smo v Skupnosti občin Slovenije prejeli vabilo na sestanek v zvezi z izhodišči za strategijo, ki bo… Preberi več


21 Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenija

Sestanek z MIZŠ glede možnih sprememb zakonodaje

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo na sestanek z MIZŠ v zvezi s pregledom stanja na področju predšolske vzgoje in predlogov občin, ki so bili posredovani v postopku sprejemanja interventnega zakona ter dogovoru o nadaljnjem sodelovanju. Sestanek bo potekal 12.3.2015 od 10.00 ure dalje.


16 Masarykova cesta, Ljubljana, Slovenija

Sestanek z MKGP glede sistemskih sprememb zakonodaje

S strani MKGP smo prejeli vabilo na sestanek, katerega tema bo znižanje stroškov delovanja občin na področjih, ki so v domeni delovanja MKGP. Sestanek bo potekal v četrtek, 12. 3. 2015, ob 9. uri v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sestanka se bodo udeležili predstavniki SOS.


Dunajska 22, Ljubljana

Sestanek z MOP o sistemskih spremembah

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli vabilo na sestanek v zvezi z roki za uveljavitev predpisov po seznamu prioritetnih področij za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave administrativnih ovir. Ker so v vabilu navedli, da bi se želeli dogovoriti o drugačnih rokih oz potrditi te, ki izhajajo iz normativnega programa, smo na… Preberi več


19 Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenija

Predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020

S strani SVRK smo prejeli vabilo na predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020, ki bo potekala v sredo, 11.3.2015 ob 9.00 uri. Predstavitve se bodo udeležili predstavniki SOS.


5 Kotnikova ulica, Ljubljana, Slovenija

Seja komisije za prostor pri SOS

V petek, 6.3.2015 bo potekala seja Komisije za prostor pri SOS s pričetkom ob 10.00 uri. Seja bo potekala v prostorih Tkalke, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, pred tem pa se bodo vsi zainteresirani sestali na naslovu Partizanska 21 (Mobilnostni center Maribor), od koder bomo začeli študijski ogled mesta k točki začasne rabe prostora. Na dnevnem redu predlaga… Preberi več