• Domov
  • Medijsko središče

Medijsko središče - stran 18 od 20

Konferenca EuroPCom 2015

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do... Preberi več

Projekt zniževanja občinskih stroškov brez pričakovanih rezultatov – povprečnina bo morala biti višja

– SPOROČILO ZA JAVNOST SOS- – ZA TAKOJŠNJO OBJAVO – Ljubljana, 16.6.2015 – v prostorih Ministrstva za javno upravo je potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in Ministrom za javno upravo dr. Borisom Koprivnikarjem, ki je poročal o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir. Minister Koprivnikar je povedal, da… Preberi več

Tiskovna konferenca glede pogrebne in pokopališke dejavnosti

Spoštovane, spoštovani, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 26. maja 2015 dalo v javno obravnavo osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč. Osnutek zakona predvideva štiri možne ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti, med drugim tudi urejanje pogrebne dejavnosti kot tržne dejavnosti. Takšna ureditev lahko prinese številne negativne posledice  ̶ … Preberi več

2. SEJA PREDSEDSTVA SOS: FINANCIRANJE OBČIN V DRUGI POLOVICI LETA, INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANA IN ODPIS DOLGA NAJŠIBKEJŠIM

Velenje, 29.5.2015 – Druga seja Predsedstva SOS je tekla v luči aktualnega dogajanja na področju občin. Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so razpravljali o financiranju občin v drugi polovici leta ob upoštevanju neizpolnjevanja 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ki predvideva prihranke skozi sistemske ukrepe v višini 22,8 mio. €,… Preberi več

Vabilo medijem na 2. sejo predsedstva SOS

Obveščamo vas, da bo 2. seja Predsedstva SOS potekala 29.5.2015, s pričetkom ob 10.00 uri v sejni dvorani MO Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Predsedstvo SOS bo razpravljalo o osnutku sistema odpisa dolga, o zniževanju stroškov za občine ter o institutu odpoklica župana. S strani Ministrstva za javno upravo se bo seje udeležil državni… Preberi več

Z ministrom Koprivnikarjem o nižanju stroškov občinam

21.5.2015 – Na Ministrstvu za javno upravo je potekal sestanek z ministrom Koprivnikarjem, ki je bil namenjen preveritvi stanja na področju zniževanja stroškov občinam in pregledu možnih ukrepov. V Skupnosti občin Slovenije ocenjujejo, da projekt nižanja stroškov občinam v zastavljenem roku najverjetneje ne bo uspešen, saj konec meseca maja še ni predloženih ustreznih zakonodajnih rešitev…. Preberi več

Župan Darko Fras že zasedel mesto tretjega podpredsednika mreže NALAS

Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope, katere članica je tudi Skupnost občin Slovenije, na nivoju vodstva deluje po principu rotacije. Tako na vsakoletni skupščini NALAS, ki poteka pravkar v bolgarskem mestu Plovdiv, po sistemu rotacije vsako leto prevzame vodstvo organizacije drug predsednik, sočasno pa se imenuje dva podpredsednika organizacije. V letu 2013 je organizacijo vodil član... Preberi več