• Domov
  • Medijsko središče

Medijsko središče - stran 18 od 21

Vabilo medijem na 4. sejo Predsedstva SOS

Obveščamo vas, da bo v sredo, 9. septembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri na gradu Komenda, Grajski trg 1, 3313 Polzela, potekala 4. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Na seji predsedstva SOS bo tekla razprava o višini povprečnine v letih 2016 in 2017, postopkih za presojo ustavnosti predpisov, ki urejajo financiranje občin, tožbi zoper… Preberi več

4. seja predsedstva SOS

V sredo, 9. septembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri, bo na gradu Komenda ( Grajski trg 1, 3313 Polzela) potekala 4. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Na dnevnem redu seje bodo članice in člani predsedstva obravnavali naslednje vsebinske točke: – Povprečnina za obdobje 2016 in 2017, – Zahteva za oceno ustavnosti predpisov, ki urejajo financiranje… Preberi več


Grad Komenda, Polzela, Žalec 3313, Slovenija

Prvo srečanje s predstavniki Vlade RS glede povprečnine v letih 2016 in 2017

  V sredo, 26.8.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekalo prvo srečanje na temo višine povprečnine v letih 2016 in 2017. Ministrstvo za finance je odprlo pogajanja o višini povprečnine za leti 2016 in 2017 z izhodiščem, da se višina povprečnine 2016 ohrani na nivoju drugega polletja 2015 (to je 519 € na prebivalca), da... Preberi več

Vlada z znižanjem povprečnine ravna protizakonito – občine bodo izkoristile vsa pravna sredstva

– SPOROČILO ZA JAVNOST SOS- – ZA TAKOJŠNJO OBJAVO – Maribor, 14.7.2015 – V Skupnosti občin Slovenije pojasnjujemo, da je s strani Državnega zbora RS sprejeta višina povprečnine v 519 EUR na prebivalca nezakonita in ne pokriva izračunanih stroškov za izvajanje zakonsko določenih nalog občin. Zato bo Skupnost občin Slovenije, kakor določa že dvakrat sprejeti… Preberi več

Konferenca EuroPCom 2015

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do... Preberi več

Projekt zniževanja občinskih stroškov brez pričakovanih rezultatov – povprečnina bo morala biti višja

– SPOROČILO ZA JAVNOST SOS- – ZA TAKOJŠNJO OBJAVO – Ljubljana, 16.6.2015 – v prostorih Ministrstva za javno upravo je potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in Ministrom za javno upravo dr. Borisom Koprivnikarjem, ki je poročal o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir. Minister Koprivnikar je povedal, da… Preberi več

Tiskovna konferenca glede pogrebne in pokopališke dejavnosti

Spoštovane, spoštovani, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 26. maja 2015 dalo v javno obravnavo osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč. Osnutek zakona predvideva štiri možne ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti, med drugim tudi urejanje pogrebne dejavnosti kot tržne dejavnosti. Takšna ureditev lahko prinese številne negativne posledice  ̶ … Preberi več

2. SEJA PREDSEDSTVA SOS: FINANCIRANJE OBČIN V DRUGI POLOVICI LETA, INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANA IN ODPIS DOLGA NAJŠIBKEJŠIM

Velenje, 29.5.2015 – Druga seja Predsedstva SOS je tekla v luči aktualnega dogajanja na področju občin. Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so razpravljali o financiranju občin v drugi polovici leta ob upoštevanju neizpolnjevanja 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ki predvideva prihranke skozi sistemske ukrepe v višini 22,8 mio. €,… Preberi več