• Domov
  • Medijsko središče

Medijsko središče - stran 21 od 23

Tiskovna konferenca glede pogrebne in pokopališke dejavnosti

Spoštovane, spoštovani, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 26. maja 2015 dalo v javno obravnavo osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč. Osnutek zakona predvideva štiri možne ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti, med drugim tudi urejanje pogrebne dejavnosti kot tržne dejavnosti. Takšna ureditev lahko prinese številne negativne posledice  ̶ … Preberi več

2. SEJA PREDSEDSTVA SOS: FINANCIRANJE OBČIN V DRUGI POLOVICI LETA, INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANA IN ODPIS DOLGA NAJŠIBKEJŠIM

Velenje, 29.5.2015 – Druga seja Predsedstva SOS je tekla v luči aktualnega dogajanja na področju občin. Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so razpravljali o financiranju občin v drugi polovici leta ob upoštevanju neizpolnjevanja 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ki predvideva prihranke skozi sistemske ukrepe v višini 22,8 mio. €,… Preberi več

Vabilo medijem na 2. sejo predsedstva SOS

Obveščamo vas, da bo 2. seja Predsedstva SOS potekala 29.5.2015, s pričetkom ob 10.00 uri v sejni dvorani MO Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Predsedstvo SOS bo razpravljalo o osnutku sistema odpisa dolga, o zniževanju stroškov za občine ter o institutu odpoklica župana. S strani Ministrstva za javno upravo se bo seje udeležil državni… Preberi več

Z ministrom Koprivnikarjem o nižanju stroškov občinam

21.5.2015 – Na Ministrstvu za javno upravo je potekal sestanek z ministrom Koprivnikarjem, ki je bil namenjen preveritvi stanja na področju zniževanja stroškov občinam in pregledu možnih ukrepov. V Skupnosti občin Slovenije ocenjujejo, da projekt nižanja stroškov občinam v zastavljenem roku najverjetneje ne bo uspešen, saj konec meseca maja še ni predloženih ustreznih zakonodajnih rešitev…. Preberi več

Župan Darko Fras že zasedel mesto tretjega podpredsednika mreže NALAS

Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope, katere članica je tudi Skupnost občin Slovenije, na nivoju vodstva deluje po principu rotacije. Tako na vsakoletni skupščini NALAS, ki poteka pravkar v bolgarskem mestu Plovdiv, po sistemu rotacije vsako leto prevzame vodstvo organizacije drug predsednik, sočasno pa se imenuje dva podpredsednika organizacije. V letu 2013 je organizacijo vodil član... Preberi več

PREDSEDNIK SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE V NASLEDNJEM LETU IN POL DR. IVAN ŽAGAR

23.4.2015, Žalec – Na prvi seji Predsedstva SOS v novi sestavi je bilo soglasno sprejeto, da bo dr. Ivan Žagar, predsednik sekcije občin s sedežem upravnih enot, vodil Skupnost občin Slovenije v prvi tretjini štiriletnega mandata. Dr. Ivan Žagar torej z današnjim dnem prevzema vodstvo največje in najstarejše reprezentativne organizacije občin v Sloveniji. Drugo tretjino mandata… Preberi več

VABILO NA 1. SEJO NOVOIZVOLJENEGA PREDSEDSTVA SOS

– VABILO MEDIJEM- Spoštovane, spoštovani, Obveščamo vas, da bo 1. seja predsedstva SOS z novo izvoljenimi predstavnicami in predstavniki predsedstva potekala v četrtek, 23. aprila 2015, s pričetkom ob 10.00 uri, v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec. Seja bo odprta za javnost do vključno 5. točke dnevnega reda, vsebino… Preberi več

Sestanek partnerjev v projektu OPENN in novinarski brunch

Danes, 17.4.2015 je v prostorih Mirovnega inštituta potekalo srečanje partnerjev v projektu OPENN (Osvojiti politično enakost z novimi imeni). Srečanje je bilo namenjeno poročanju o ugotovitvah študijskega obiska Skupnosti občin Slovenije pri norveškem partnerju (KS) in zaključkih ter primerih dobrih praks na področju vključevanja večjega števila žensk v politično življenje. Prav tako so se partnerji... Preberi več