Prostor

Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja. Glede na navedeno, v povezavi z 318. členom ZUreP-3, ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je predvideno s 56. členom ZUreP-3, pri pripravi… Preberi več

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili obveščeni, da so na svojih spletnih straneh objavili dopolnjena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki (ZUreP-3), ki si jih lahko prenesete z naslednje povezave TUKAJ. Kot navajajo, so tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov  izdelana v skladu z 21. členom Uredbe o… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Upravljanje polnilnih postaj za električna vozila

Naslovila nas je občina članica, ki je preko javnega razpisa Eko sklada pridobila sofinanciranje nakupa polnilnih postaj za električna vozila v letu 2017, pri čemur občina sporoča, da so bile predmet razpisa le polnilne postaje, brez upravljanja. Občino naproša za sodelovanje občin pri zbiru odgovorov. Zanima jo: Kako imajo občine rešeno upravljanje polnilnih postaj? Ali… Preberi več

Prošnja za sodelovanje v raziskavi – Občine predstavljajo gonilno silo razvoja e-mobilnosti

Vezano na skupni sestanek združenj občin na MZI glede predloga zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu je bila ob sodelovanju z različnimi deležniki naročena izdelava analize potreb, pričakovanj in aktivnosti pri prehodu na alternativna goriva za različne uporabnike. V analizi so zajeta javna in zasebna podjetja, državne inštitucije kot tudi občine. Vas… Preberi več