Publikacije

SOS TEDENSKE NOVICE SOS 19.5.2017 – 26.5.2017
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE CIRKULANE, IVANČNA GORICA, MENGEŠ, POLJČANE, STARŠE, ŠENTRUPERT, ŠTORE, TOLMIN, TRBOVLJE, VERŽEJ IN ZREČE. ISKRENE ČESTITKE! SEKRETARIAT SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS 19.5.2017 – 26.5.2017

Poglej publikacijo PDF

Želite tudi vi prejemati naše Tedenske novice? Pišite nam na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si in dodali vas bomo na seznam prejemnikov tedenskih novic.

Majska številka KPK Vestnika

Prenesi publikacijo

V osrednji temi 43. številke KPK Vestnika so se poglobili v protikorupcijsko klavzulo in ničnost pogodbe v praksi. Podrobno pojasnjujejo, kakšne so posledice ničnosti, katera dejanja je potrebno izvesti v postopku ugotavljanja pogojev ničnosti in kako ravnati, ko suma korupcije ni mogoče niti potrditi in niti ovreči.
V novicah poročajo o dejavnostih komisije doma in v tujini ter zanimivostih iz tujine. Med drugim pišejo o mnogih osvežitvah spletnega orodja Erar, zaradi česar je zdaj še prijaznejše za uporabo in učinkovitejše, pišejo tudi o razlogih za vložitev pritožbe na odločitev Ustavnega sodišča v primeru Bratušek, navajajo priporočila za zagotavljanje transparentnosti in sledljivosti postopka vodenja izbora in imenovanja oseb v nadzorne svete družb, kjer so imenovanja izvedena preko predlogov pristojnih ministrstev, soglasja Vlade RS ter imenovanja oseb s strani Državnega zbora RS in tako dalje.

SOS TEDENSKE NOVICE SOS 5.5.2017 – 12.5.2017
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE SELNICA OB DRAVI, TRZIN, RIBNICA NA POHORJU IN MESTNA OBČINA KOPER. ISKRENE ČESTITKE VSEM OBČINAM, TER Z ZAMUDO TUDI OBČINI ROGAŠOVCI, KI JE OBČINSKI PRAZNIK PRAZNOVALA V MESECU APRILU. SEKRETARIAT SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS 5.5.2017 – 12.5.2017

Poglej publikacijo PDF

Želite tudi vi prejemati naše Tedenske novice? Pišite nam na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si in dodali vas bomo na seznam prejemnikov tedenskih novic.

Krajevne skupnosti in javna naročila

Skupnost občin Slovenije vabi k branju članka z naslovom »Krajevne skupnosti in javna naročila«, ki ga je za SOS pripravila strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva. Namreč občine imate z uveljavitvijo ZJN-3 še dodaten izziv, saj ste zavezane izvajati postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih... Preberi več

SOS TEDENSKE NOVICE SOS 21.4.2017 – 5.5.2017
V TEM TEDNU STA PRAZNOVALI OBČINSKI PRAZNIK OBČINI AJDOVŠČINA IN OSILNICA, V PRIHODNJEM TEDNU PA GA PRAZNUJEJO OBČINE ČRENŠOVCI, VRHNIKA IN VRANSKO. ISKRENE ČESTITKE! SEKRETARIAT SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS 21.4.2017 – 5.5.2017

Poglej publikacijo PDF

Želite tudi vi prejemati naše Tedenske novice? Pišite nam na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si in dodali vas bomo na seznam prejemnikov tedenskih novic.

Primerjalna analiza ravnanja s trdnimi odpadki v Jugovzhodni Evropi 2014

Prenesi publikacijo

Poročilo predstavlja rezultate izvedene primerjalne analize o ravnanju s trdnimi odpadki za države v jugovzhodni Evropi (JVE), ki so jo izvedli člani Delovne skupine za ravnanje s trdnimi odpadki in upravljanje z vodami v okviru Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS). Namen izvajanje te analize je bil ugotoviti in analizirati kvantitativne in kvalitativne kazalnike ravnanja s trdnimi odpadki, ki zajemajo vidike ravnanja s trdnimi odpadki, kot so nastajanje odpadkov, pokritost s storitvami, obseg, v katerem se komunalni trdni odpadki predelajo/reciklirajo, učinkovitost glede na cilje odlagališč itd.

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Vestnik KPK za april

V osrednji temi aprilske številke Vestnika KPK lahko preberete novice o predlogih komisije za nadaljnje ukrepe v vladnem programu za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2018 ter o predlogih ukrepov za zamejitev korupcijskih tveganj na ravni vlade in ministrstev. Kot običajno v novicah poročajo tudi o dejavnostih komisije doma in v tujini. Tako so, med… Preberi več