Publikacije

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št.49 / 2.12.2022 – 9.12.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI TRŽIČ IN DOBROVNIK. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št.49 / 2.12.2022 – 9.12.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Prenesi publikacijo

Združenje nadzornikov Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb oblikovali nov Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks), ki stopi v veljavo s 1. 1. 2023. Priporočila v Kodeksu niso dodatni predpisi, ampak je njihov namen narediti sistem upravljanja družbe primerljiv in pregleden glede na priporočeno prakso v Kodeksu. Prav tako za nobeno družbo niso zavezujoča, toda družbe, ki so zavezane reviziji in so Kodeks izbrale za svoj referenčni kodeks, morajo po načelu »spoštuj ali pojasni« v izjavi o upravljanju razkriti odstopanja od posameznih priporočil Kodeksa in pojasniti lastno alternativno prakso, za katero so se na tem področju odločile. Pri tem je pomembna njihova presoja o tem, kaj od priporočenega je primerno za njihovo družbo glede na njihovo vlogo, vsebino in obseg poslovanja, velikost družbe in strukturo kapitala. Kodeks je namreč namenjen tudi vsem deležnikom in širšemu okolju družbe, ki naj bi s poznavanjem vsebine Kodeksa lažje presojali kakovost upravljanja v družbi.

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št.48 / 25.11.2022 – 2.12.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI DOBREPOLJE IN RADOVLJICA. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št.48 / 25.11.2022 – 2.12.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št.47 / 18.11.2022 – 25.11.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI MAKOLE IN SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št.47 / 18.11.2022 – 25.11.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.