Publikacije - stran 20 od 39

Februarski Vestnik KPK

Izšla je februarska številka Vestnika KPK. V aktualni številki v osrednji temi KPK predstavlja poudarke strokovnega posveta z naslovom »Zagotavljanje pravne varnosti v postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije«. Osrednja tema posveta je bila zagotavljanje zakonitosti postopka in pravna narava ugotovitev o konkretnem primeru, ki jih sprejema komisija. V vestniku boste izvedeli tudi več o domačem… Preberi več

Turizem, krožno gospodarstvo in odpadki

Turizem je ena večjih globalnih industrij, ki ustvarja nova delovna mesta, prihodke iz izvoza in spodbuja razvoj infrastrukture. V Sloveniji turizem ustvari skoraj 13 % BDP. Po drugi strani gre za industrijo, ki porabi veliko energije in drugih virov ter ustvari znatne količine odpadkov. Glede na pomen industrije ter njene vplive na okolje je presenetljivo,… Preberi več

Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij v okviru načrtovanja in graditev objektov v javni rabi

Prenesi publikacijo

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij v okviru načrtovanja in graditev objektov v javni rabi z namenom ozaveščanja in izobraževanja vseh, ki lahko pripomorejo k izboljšanju dostopnosti (projektantov, oblikovalcev, naročnikov ureditev javnih prostorov in podobno).
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov države pogodbenice med drugim zavezuje k sprejemanju ustreznih ukrepov, »s katerimi razvijajo, širijo in spremljajo uveljavljanje minimalnih standardov in smernic za dostopnost objektov, naprav in storitev, ki so namenjeni javnosti ali se zanjo opravljajo, ter da omogočijo izobraževanje vseh, ki jih zadeva urejanje dostopnosti, s katero se srečujejo invalidi« (Konvencija ZN o pravicah invalidov, 2008). Izdaja tega priročnika je zato pomemben ukrep, ki sledi omenjenim zavezam iz konvencije in druge področne zakonodaje.