Publikacije - stran 28 od 48

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016

Prenesi publikacijo

Služba za lokalno samoupravo je objavila letno Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016.
V letu 2016 je Služba opravila nadzor v 45 občinah in o svojih ugotovitvah pripravila zbirno poročilo s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah. Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov.

Revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike

Računsko sodišče RS je izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike med 1. 1. 2014 in 31.12.2015 in ugotovilo, da ni bil vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike za revidirance so bili določeni Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Urad Republike Slovenije za mladino. Kakor Računsko sodišče… Preberi več

Vestnik KPK za marec

Vestnik KPK za mesec marec je posvečen oceni korupcijskih tveganj v slovenskih šolah, osredotoča pa se predvsem na nekatera priporočila in predloge, ki jih je za boljše upravljanje nekaterih tveganj in krepitev integritete zaposlenih in institucije podala komisija. V 41. izdaji preberite še razmišljanje o zakonitosti obdelave podatkovnih baz, ki so ključne za zagotavljanje transparentnosti delovanja… Preberi več

SOS TEDENSKE NOVICE SOS 3.3.2017 – 10.3.2017
PRIHODNJI TEDEN ZAKONODAJA: Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) do torka 14.3.2017 naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca do četrtka, 16.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si. DOGODKI: 14.3. / Problemska konferenca na področju prostorskega razvoja 14.3. / Vse o novem Zakonu o lekarniški dejavnosti 16.3. / Delavnica o javno-zasebnih partnerstvih    

TEDENSKE NOVICE SOS 3.3.2017 – 10.3.2017

Poglej publikacijo PDF

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Poti do krožnega gospodarstva v mestih in regijah

Prenesi publikacijo

Viri kopnijo, odgovornosti pa je vse več, zato so občine in regije razumljivo skeptične do novih konceptov, kot je krožno gospodarstvo. Toda prehod v krožno gospodarstvo je nujen, predstavlja pa tudi potencial za dolgoročne gospodarske, okoljske in družbene koristi.
Kaj je krožno gospodarstvo? Kako lahko občine in regije podprejo ta prehod? Kje začeti? Odgovori v nadaljevanju temeljijo na izkušnjah programov evropskega teritorialnega sodelovanja in projektov, ki jih ti podpirajo.
Več v dokumentu »Poti do krožnega gospodarstva v mestih in regijah«, ki so ga skupaj pripravili ESPON, Interact, Interreg Europe in URBACT, ki je na voljo v angleškem jeziku.
Povzetek v slovenskem jeziku je na voljo na tej povezavi: http://mrezaprostor.si/krozno-gospodarstvo-kaj-pomeni-za-vaso-obcino/