Publikacije - stran 29 od 49

Vestnik KPK za marec

Vestnik KPK za mesec marec je posvečen oceni korupcijskih tveganj v slovenskih šolah, osredotoča pa se predvsem na nekatera priporočila in predloge, ki jih je za boljše upravljanje nekaterih tveganj in krepitev integritete zaposlenih in institucije podala komisija. V 41. izdaji preberite še razmišljanje o zakonitosti obdelave podatkovnih baz, ki so ključne za zagotavljanje transparentnosti delovanja… Preberi več

SOS TEDENSKE NOVICE SOS 3.3.2017 – 10.3.2017
PRIHODNJI TEDEN ZAKONODAJA: Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) do torka 14.3.2017 naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca do četrtka, 16.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si. DOGODKI: 14.3. / Problemska konferenca na področju prostorskega razvoja 14.3. / Vse o novem Zakonu o lekarniški dejavnosti 16.3. / Delavnica o javno-zasebnih partnerstvih    

TEDENSKE NOVICE SOS 3.3.2017 – 10.3.2017

Poglej publikacijo PDF

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Poti do krožnega gospodarstva v mestih in regijah

Prenesi publikacijo

Viri kopnijo, odgovornosti pa je vse več, zato so občine in regije razumljivo skeptične do novih konceptov, kot je krožno gospodarstvo. Toda prehod v krožno gospodarstvo je nujen, predstavlja pa tudi potencial za dolgoročne gospodarske, okoljske in družbene koristi.
Kaj je krožno gospodarstvo? Kako lahko občine in regije podprejo ta prehod? Kje začeti? Odgovori v nadaljevanju temeljijo na izkušnjah programov evropskega teritorialnega sodelovanja in projektov, ki jih ti podpirajo.
Več v dokumentu »Poti do krožnega gospodarstva v mestih in regijah«, ki so ga skupaj pripravili ESPON, Interact, Interreg Europe in URBACT, ki je na voljo v angleškem jeziku.
Povzetek v slovenskem jeziku je na voljo na tej povezavi: http://mrezaprostor.si/krozno-gospodarstvo-kaj-pomeni-za-vaso-obcino/

Publikacija o gospodarskih učinkih pobratenj mest in občin

Institucija Sister Cities International, ki združuje mesta ZDA, ki imajo pobratena mesta v tujini, je pripravila publikacijo o gospodarskih učinkih tovrstnih povezav na ameriško in globalno gospodarstvo z naslovom “Measures that Matter – Sister Cities℠: A study on the economic benefits of sister city relationships in the U .S. and their impact on the global… Preberi več

Vizija Slovenije 2050

Prenesi publikacijo

Vlada je kot eno osrednjih prednostnih nalog svojega mandata določila pripravo nove strategije razvoja Slovenije. Pri oblikovanju jasno začrtane smeri dolgoročnega razvoja države je ključni in temeljni korak vizija, ki opredeli strateško usmeritev in oriše podobo države, kakršne si želimo v prihodnosti. Ob pomanjkanju jasne vizije Slovenije je pred pripravo strategije razvoja Slovenije stekel proces priprave vizije države. Ob upoštevanju nacionalnih, regionalnih in globalnih trendov, scenarijev prihodnosti in potencialnih motilcev skupaj, je v procesu sodelovanja in vključevanja širokega kroga prebivalk in prebivalcev Slovenije, nastala Vizija Slovenije.