Publikacije - stran 30 od 48

Kupujte socialno – Priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri javnem naročanju

Prenesi publikacijo

Z razumnim kupovanjem lahko javni organi spodbujajo zaposlitvene možnosti, dostojno delo, socialno vključenost, dostopnost, načrtovanje za vse in etično trgovino ter si prizadevajo za doseganje večje skladnosti s socialnimi standardi. Pri nekaterih izdelkih, gradbenih delih in storitvah je lahko vpliv posebej velik, saj javni naročniki obvladujejo velik delež trga (npr. področje gradbeništva,
poslovnih storitev, informacijske tehnologije itd.).
Namen tega priročnika je
(a) povečanje ozaveščenosti naročnikov o mogočih koristih SOJN in
(b) praktična pojasnitev, kako lahko javni organi na podlagi veljavnega pravnega okvira EU pri javnem naročanju upoštevajo socialne vidike, tj., da ne upoštevajo le cene, ampak tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Priročnik je namenjen predvsem javnim organom, hkrati pa je njegov namen tudi vplivanje na naročnike iz zasebnega sektorja.

39. številka KPK Vestnika

Prenesi publikacijo

V osrednji temi te številke si lahko preberete komentar komisije na predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V novicah tokrat pišejo tudi o nekaj vesteh iz tujine, 39. izdaja pa vam po dolgem času prinaša tudi vpogled v delo komisije v številkah. Prav tako ne spreglejte koledarja obveznosti, v katerem opozarjajo na nekaj za zavezance pomembnih rokov, ki datirajo na konec tega meseca.

38. številka KPK Vestnika

Prenesi publikacijo

V tokratni številki KPK Vestnika so predstavljene aktivnosti komisije ob dnevu boja proti korupciji. V osrednjem delu boste lahko prebrali poslanico predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Borisa Štefanca, pripravili so opomnik glede obveznosti pošiljanja seznamov oseb odgovornih za javna naročila, ter vas obveščajo tudi o delu komisije v zadnjih tednih, med drugim tudi o tem, da so sprejeli načelno mnenje glede vzpostavitve registra medicinskih pripomočkov in vigilančnih zapletov.