Publikacije - stran 31 od 50

SOS TEDENSKE NOVICE SOS 3.3.2017 – 10.3.2017
PRIHODNJI TEDEN ZAKONODAJA: Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) do torka 14.3.2017 naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca do četrtka, 16.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si. DOGODKI: 14.3. / Problemska konferenca na področju prostorskega razvoja 14.3. / Vse o novem Zakonu o lekarniški dejavnosti 16.3. / Delavnica o javno-zasebnih partnerstvih    

TEDENSKE NOVICE SOS 3.3.2017 – 10.3.2017

Poglej publikacijo PDF

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Poti do krožnega gospodarstva v mestih in regijah

Prenesi publikacijo

Viri kopnijo, odgovornosti pa je vse več, zato so občine in regije razumljivo skeptične do novih konceptov, kot je krožno gospodarstvo. Toda prehod v krožno gospodarstvo je nujen, predstavlja pa tudi potencial za dolgoročne gospodarske, okoljske in družbene koristi.
Kaj je krožno gospodarstvo? Kako lahko občine in regije podprejo ta prehod? Kje začeti? Odgovori v nadaljevanju temeljijo na izkušnjah programov evropskega teritorialnega sodelovanja in projektov, ki jih ti podpirajo.
Več v dokumentu »Poti do krožnega gospodarstva v mestih in regijah«, ki so ga skupaj pripravili ESPON, Interact, Interreg Europe in URBACT, ki je na voljo v angleškem jeziku.
Povzetek v slovenskem jeziku je na voljo na tej povezavi: http://mrezaprostor.si/krozno-gospodarstvo-kaj-pomeni-za-vaso-obcino/

Publikacija o gospodarskih učinkih pobratenj mest in občin

Institucija Sister Cities International, ki združuje mesta ZDA, ki imajo pobratena mesta v tujini, je pripravila publikacijo o gospodarskih učinkih tovrstnih povezav na ameriško in globalno gospodarstvo z naslovom “Measures that Matter – Sister Cities℠: A study on the economic benefits of sister city relationships in the U .S. and their impact on the global… Preberi več

Vizija Slovenije 2050

Prenesi publikacijo

Vlada je kot eno osrednjih prednostnih nalog svojega mandata določila pripravo nove strategije razvoja Slovenije. Pri oblikovanju jasno začrtane smeri dolgoročnega razvoja države je ključni in temeljni korak vizija, ki opredeli strateško usmeritev in oriše podobo države, kakršne si želimo v prihodnosti. Ob pomanjkanju jasne vizije Slovenije je pred pripravo strategije razvoja Slovenije stekel proces priprave vizije države. Ob upoštevanju nacionalnih, regionalnih in globalnih trendov, scenarijev prihodnosti in potencialnih motilcev skupaj, je v procesu sodelovanja in vključevanja širokega kroga prebivalk in prebivalcev Slovenije, nastala Vizija Slovenije.

Februarski Vestnik KPK

Izšla je februarska številka Vestnika KPK. V aktualni številki v osrednji temi KPK predstavlja poudarke strokovnega posveta z naslovom »Zagotavljanje pravne varnosti v postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije«. Osrednja tema posveta je bila zagotavljanje zakonitosti postopka in pravna narava ugotovitev o konkretnem primeru, ki jih sprejema komisija. V vestniku boste izvedeli tudi več o domačem… Preberi več

Turizem, krožno gospodarstvo in odpadki

Turizem je ena večjih globalnih industrij, ki ustvarja nova delovna mesta, prihodke iz izvoza in spodbuja razvoj infrastrukture. V Sloveniji turizem ustvari skoraj 13 % BDP. Po drugi strani gre za industrijo, ki porabi veliko energije in drugih virov ter ustvari znatne količine odpadkov. Glede na pomen industrije ter njene vplive na okolje je presenetljivo,… Preberi več