Publikacije - stran 32 od 54

44. KPK Vestnik

Prenesi publikacijo

Osrednjo temo nove številke KPK Vestnika tokrat posvečajo preteklemu delu komisije in razmisleku o prihodnjih usmeritvah. Vpogled v Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije nudi nadvse primerno platformo za izpostavitev glavnih poudarkov poročila, ki je ob letošnjem nastanku zbudilo največ pozornosti zaradi postopka potrjevanja poročila znotraj komisije. V novicah pa, tako kot ponavadi, poročajo o dejavnostih komisije doma in v tujini.

Kohezijske novice v mesecu maju

Prenesi publikacijo

V majski številki Kohezijskega e-kotička boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.
Končana je tudi 2. faza kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017, kjer ste najprej predlagali, nato glasovali in izbrali – dvanajst projektov, ki se bodo predstavili na dnevih odprtih vrat EU projektov z naslovom EU projekt, moj projekt, ki bodo 9. in 10. junija 2017 v vsaki izmed dvanajstih slovenskih statističnih regiji.

Majska številka KPK Vestnika

Prenesi publikacijo

V osrednji temi 43. številke KPK Vestnika so se poglobili v protikorupcijsko klavzulo in ničnost pogodbe v praksi. Podrobno pojasnjujejo, kakšne so posledice ničnosti, katera dejanja je potrebno izvesti v postopku ugotavljanja pogojev ničnosti in kako ravnati, ko suma korupcije ni mogoče niti potrditi in niti ovreči.
V novicah poročajo o dejavnostih komisije doma in v tujini ter zanimivostih iz tujine. Med drugim pišejo o mnogih osvežitvah spletnega orodja Erar, zaradi česar je zdaj še prijaznejše za uporabo in učinkovitejše, pišejo tudi o razlogih za vložitev pritožbe na odločitev Ustavnega sodišča v primeru Bratušek, navajajo priporočila za zagotavljanje transparentnosti in sledljivosti postopka vodenja izbora in imenovanja oseb v nadzorne svete družb, kjer so imenovanja izvedena preko predlogov pristojnih ministrstev, soglasja Vlade RS ter imenovanja oseb s strani Državnega zbora RS in tako dalje.

Krajevne skupnosti in javna naročila

Skupnost občin Slovenije vabi k branju članka z naslovom »Krajevne skupnosti in javna naročila«, ki ga je za SOS pripravila strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva. Namreč občine imate z uveljavitvijo ZJN-3 še dodaten izziv, saj ste zavezane izvajati postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih... Preberi več