Publikacije - stran 32 od 50

Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij v okviru načrtovanja in graditev objektov v javni rabi

Prenesi publikacijo

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij v okviru načrtovanja in graditev objektov v javni rabi z namenom ozaveščanja in izobraževanja vseh, ki lahko pripomorejo k izboljšanju dostopnosti (projektantov, oblikovalcev, naročnikov ureditev javnih prostorov in podobno).
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov države pogodbenice med drugim zavezuje k sprejemanju ustreznih ukrepov, »s katerimi razvijajo, širijo in spremljajo uveljavljanje minimalnih standardov in smernic za dostopnost objektov, naprav in storitev, ki so namenjeni javnosti ali se zanjo opravljajo, ter da omogočijo izobraževanje vseh, ki jih zadeva urejanje dostopnosti, s katero se srečujejo invalidi« (Konvencija ZN o pravicah invalidov, 2008). Izdaja tega priročnika je zato pomemben ukrep, ki sledi omenjenim zavezam iz konvencije in druge področne zakonodaje.

Kupujte socialno – Priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri javnem naročanju

Prenesi publikacijo

Z razumnim kupovanjem lahko javni organi spodbujajo zaposlitvene možnosti, dostojno delo, socialno vključenost, dostopnost, načrtovanje za vse in etično trgovino ter si prizadevajo za doseganje večje skladnosti s socialnimi standardi. Pri nekaterih izdelkih, gradbenih delih in storitvah je lahko vpliv posebej velik, saj javni naročniki obvladujejo velik delež trga (npr. področje gradbeništva,
poslovnih storitev, informacijske tehnologije itd.).
Namen tega priročnika je
(a) povečanje ozaveščenosti naročnikov o mogočih koristih SOJN in
(b) praktična pojasnitev, kako lahko javni organi na podlagi veljavnega pravnega okvira EU pri javnem naročanju upoštevajo socialne vidike, tj., da ne upoštevajo le cene, ampak tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Priročnik je namenjen predvsem javnim organom, hkrati pa je njegov namen tudi vplivanje na naročnike iz zasebnega sektorja.

39. številka KPK Vestnika

Prenesi publikacijo

V osrednji temi te številke si lahko preberete komentar komisije na predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V novicah tokrat pišejo tudi o nekaj vesteh iz tujine, 39. izdaja pa vam po dolgem času prinaša tudi vpogled v delo komisije v številkah. Prav tako ne spreglejte koledarja obveznosti, v katerem opozarjajo na nekaj za zavezance pomembnih rokov, ki datirajo na konec tega meseca.