Publikacije - stran 51 od 56

Poročilo o mednarodnih praksah na področju upravljanja s premoženjem

Prenesi publikacijo

Poročilo o mednarodnih praksah na področju upravljanja s premoženjem nudi strnjen pregled najbolj relevantne literature na področju upravljanja premoženja občin ter podaja različne pristope k temu vprašanju in predstavlja mednarodne prakse na osnovi študij primerov.
Poročilo o mednarodnih praksah na področju upravljanja s premoženjem je bilo pripravljeno v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).

Regionalno poročilo o praksah na področju upravljanja s premoženjem občin JV Evrope

Prenesi publikacijo

Regionalno poročilo predstavlja stanje upravljanja premoženja v sedmih sodelujočih državah iz jugovzhodne Evrope.
Temelji na ugotovitvah nacionalnih strokovnjakov iz sodelujočih držav JV Evrope in opisuje obstoječe prakse na področju upravljanja premoženja v vsaki izmed sodelujočih držav ter nudi poglobljene študije primerov javnih služb v Albaniji, BiH, Hrvaški, Kosovu, Črni Gori in Makedoniji.
Regionalno Poročilo o upravljanju premoženja je bilo pripravljeno v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).

Orodja za upravljanje premoženja

Prenesi publikacijo

Nabor orodij za upravljanje premoženja je namenjen lokalnim nosilcem odločanja v občinah in javnih gospodarskih službah. Namen priročnika je seznanitev odločevalcev s sistematičnim pristopom k upravljanju javnih komunalnih sredstev (vode in odpadnih voda), kot tudi zagotavljanje smernic o izvajanju praks upravljanja premoženja.

Uporaba orodij v priročniku naj bi odločevalcem pomagala pri prepoznavanju prednosti integriranega sistematičnega pristopa k upravljanju komunalnih sredstev, vzpostavitvi boljše organizacijske strukture in razmejitve odgovornosti pri upravljanju premoženja ter pri postopnem uvajanju praks upravljanja premoženja kot del vsakdanjih aktivnosti. Orodja naj bi bralcem omogočila, da ugotovijo vrzeli ali izzive, in na podlagi tega pripravijo strategijo za reševanje teh izzivov. Nabor orodij za upravljanje premoženja je pripravljen v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).

Kohezijske novice v juniju

Izšla je junijska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Če želite aktivno sodelovati pri vsebini Kohezijskega kotička, ste s svojimi predlogi lepo vabljeni.