Konzorcij občin SLO IoT

Izhodiščna točka aktivnostim za vzpostavitev konzorcija je napoved razpisa Ministrstva za javno upravo: IoT za pametna mesta

Konzorcij je zveza dveh ali več oseb, gospodarskih družb, organizacij ali vlad (ali katerakoli kombinacija) z namero sodelovanja v skupnih aktivnostih ali pa z izkoriščanjem skupnih virov za dosego skupnega cilja.  Vir:  Wikipedia

Izraz Internet stvari, v angleščini Internet of things (IoT), je prvi uporabil Kevin Ashton leta 1999. Gre za pametne naprave, ki s senzorji zaznavajo svet okrog sebe, se med seboj povezujejo in delujejo glede na pridobljene podatke.

Internet stvari dobimo, če računalnikom, kot jih poznamo danes, dodamo dve komponenti. Prva so senzorji – zmožnost računalnikov, da sami razumejo svet. Druga pa je povezovanje. Senzorji, ki jih lahko namestimo vsepovsod, zbirajo različne informacije z različnih krajev. Potem jih pošljejo računalniku, ki tako razume svet. Kevin Ashton

Gradiva:

Zapisnik sestanka IoT SLO_9_1_2018

Gradiva, priloge zapisnika 1. sestanka

Excel preglednici, kjer zbiramo vsebine obstoječih IoT rešitev v občinah (danes) in potrebe, predloge, želje, plane, prioritete občin za prihodnje (jutri).

Rok za oddajo opisov je 26.1.2018, pošljete jih na sasa.kek@skupnostobcin.si:

 
IoT PODROČJA OBČIN IoT DANES IoT JUTRI OBČINA
PROMET
PARKIRANJE
ŠOLSKI PREVOZI* SEVNICA
KMETIJSTVO
VODOVOD
TURIZEM SEVNICA
OKOLJE
STAVBE
NARAVNE NESREČE
OBČINSKE STORITVE
UPRAVA, ADMINISTRACIJA