Pretekle objave

Dobava zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje od leta 2019 do 2023

 

Objava razpisne dokumentacije za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje od leta 2019 do 2023:

razpisna dokumentacija

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 18. 10. 2018 pod oznako naročila: JN007278/2018-B01 in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije,  z dne 19. 10. 2018, Dokument 2018/S 202-458504.

Naročnik je objavil dopolnjen seznam naročnikov, zaradi pristopa OŠ 16. decembra Mojstrana k sklopu 2 (KOEL), ocenjena letna poraba KOEL znaša 55.000 litrov. Naročnik objavlja Seznam naročnikov-dopolnjen.

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 15.11.2018 pod oznako naročila: JN007278/2018-K01 in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, z dne 6. 11. 2018, Dokument 2018/S 221-505717.

 

**************************************************************************************

Povabilo in razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let najdete tukaj:

SOS EN – OG 01 2016

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 28.1.2016 pod številko je JN642/2016 in v Uradnem listu EU, z dne 29.1.2016, Dokument 2016/S 020-031169.

SPREMEMBA IN POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik objavlja spremembo in popravek razpisne dokumentacije, katero najdete tukaj:

Sprememba RS SOS EN – OG 01 2016_Navodila in razpisna dokumentacija_ SOS EN -OG 01 2016 -PREČIŠČENO

Objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 29. 2. 2016 pod oznako naročila JN1404/2016 in v Uradnem listu EU, z dne 2.3.2016, Dokument 2016/S 043-070460.

Prosimo ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevate spremembo in popravek. 

 

 

 

**************************************************************************************

 

 

 

USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Naročnik Skupnost občin Slovenije je skladno z 2. odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB, 19/14 – ZJN-2) ustavil postopek javnega naročila po odprtem postopku za dobavo energentov (zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje) za obdobje treh let, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 27.10.2015 pod številko JN7555/2015 in v Uradnem listu EU, z dne 30.10.2015, Dokument 2015/S 211-382445.

Ta odločitev velja takoj in se objavi na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

 

Povabilo in razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let najdete tukaj:

SOS EN – OG 02 2015

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 27.10.2015 pod številko JN7555/2015 in v Uradnem listu EU, z dne 30.10.2015, Dokument 2015/S 211-382445.