• Domov
  • Novice
  • Prošnja za odziv glede mehanizma EU na področju Civilne zaščite

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) prosi za sodelovanje pri anketnem vprašalniku (del v angleškem jeziku), ki bo podlaga za vmesni pregled izvajanja in uspešnost mehanizma v obdobju od januarja 2014 do decembra 2016.

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je okvir v Evropski uniji, preko katerega države članice, tudi Slovenija, in druge države sodelujoče v mehanizmu (Islandija, Norveška, Črna gora, Srbija, Makedonija, Turčija) usklajujejo medsebojno pomoč ob nesrečah v EU in jo nudijo tretjim državam, izvajajo skupne vaje, usposabljanja strokovnjakov, preventivne aktivnosti, nadgrajujejo svoje zmogljivosti za odzivanje na nesreče in nudijo strokovno pomoč nečlanicam EU na tem področju.

Evropska komisija je sklenila pogodbo s podjetjem ICF, ki bo zbral mnenja splošne javnosti, strokovnjakov in organov za civilno zaščito v državah članicah EU. Poročilo o pregledu mora Evropska komisija posredovati Evropskemu parlamentu do 30. junija 2017.
V ta namen je na spletni strani Evropske komisije objavljena povezava na dva vprašalnika, na katera lahko odgovarjajo:
– Na prvega – posamezniki iz držav Evropske unije, ki mehanizma še ne poznajo, zanima pa jih področje obvladovanja nesreč v okviru Evropske unije (v vseh jezikih EU, tudi v slovenskem jeziku)
– Na drugega – posamezniki in javne ter zasebne organizacije, ki so že seznanjene z delovanjem UCPM (samo v angleškem jeziku)

Uprava RS za zaščito in reševanje vas vabi, da kot strokovnjaki in službe, vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, posredujete svoja mnenja z odgovori na drugi vprašalnik, ki je samo v angleškem jeziku, objavljen na spletni strani: http://ec.europa.eu/echo/eucpmconsult_ en. Potrebna je registracija in vsaka oseba lahko samo enkrat izpolni  prašalnik.
Vprašalnik bo odprt do 23. februarja 2017.
V primeru morebitnih nejasnosti in vprašanj se lahko obrnete na ga. Natašo Horvat, telefon 01 471 3233 oziroma elektronska pošta: natasa.horvat@urszr.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice