• Domov
  • Novice
  • Razkritje podatkov FURS drugim državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil

Skupnost občin Slovenije je s strani Finančne uprave RS prejela pojasnilo in navodila glede razkritja podatkov Finančne uprave RS drugim državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil.

Namreč v skladu z 11.a členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17; SZ-1) občina, javni stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija, ki zagotavlja stanovanjske enote, za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja in odločanja v upravnih postopkih dodeljevanja neprofitnih stanovanj ali bivalnih enot, preverjanja izpolnjevanja pogojev za upravičenost do nadaljevanja neprofitnega najemnega razmerja, odobritve izredne pomoči, zamenjave stanovanj, izdaje mnenja centrom za socialno delo, ali je posameznik upravičen do pridobitve neprofitnega najemnega stanovanja, od Finančne uprave Republike Slovenije – v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, brezplačno pridobivajo o najemnikih in drugih udeležencih podatke o dohodkih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, podatke o davku in obveznih prispevkih za socialno varnost, ki se nanašajo na te dohodke, in podatke o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te dohodke.

Prejeti dopis FURS najdete TUKAJ. Na sledečih povezavah pa najdete:
navodilo občinam
navodilo JSS

< Vse aktualne novice