• Domov
  • Novice
  • Mednarodni nogometni turnir županov Alpencup 2017

 

Podčetrtek, 15. 9. 2017- 81 županov iz Avstrije, Italije, Nemčije, Južne Tirolske in Slovenije se je udeležilo študijskega obiska občine Podčetrtek. Ogledali so si primere dobrih praks sodelovanja različnih ponudnikov pri oblikovanju primernega turističnega produkta. V popoldanskem času so si župani ogledali še osnovno šolo in vrtec, ob tem pa jim je bil predstavljen še sistem predšolske vzgoje in osnovne šole.

 

Na študijskem obisku je bilo izpostavljeno zlasti, da osnovno šolsko izobraževanje in predšolska vzgoja predstavljata povprečno 23%  vseh izdatkov v proračunih občin, pri čemer v ta odstotek niso vštete investicije. Strošek osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje namreč predstavljata največjo postavko v občinskih proračunih. Prav tako so župani iz Avstrije, Italije, Nemčije in Južne Tirolske izrazilo presenečenje nad visokim odstotkom vpisa

(kar 78%) vseh otrok starih med 1. in 6. letom v vrtec.

 

V soboto, 16. septembra, so se župani udeležili še nogometnega turnirja Alpencup. V turnirju, kjer se je vsaka reprezentanca županov pomerila z ostalimi ekipami je ekipa Slovenskih županov dosegla odlično 3. mesto. Prvo mesto so ponovno dosegli župani Italije (zmagali tudi na turnirju Alpecup v Južni Tirolski 2015 in Avstriji 2013), drugo mesto so dosegli župani iz Nemčije, četrto župani iz Južne Tirolske, medtem ko so 5. mesto dosegli župani iz Avstrije.

 

Po izvedenem turnirju je sledilo še neformalno druženje, namenjeno izmenjavi dobrih praks med župani.  Posebej bi izpostavil izmenjavo dobrih praks pri financiranju športnih društev in zagotavljanju osnovnih pogojev za razvoj športa v občinah. V občinski lastni je namreč kar 98% športne infrastrukture v Sloveniji. Vrhunski rezultati slovenskih športnikov (zlati košarkarji, srebrne odbojkarice do 23 let v Turčiji, srebrni odbojkarji na EU 2015, dvakratna uvrstitev hokejistov na Olimpijske igre- med 16 na svetu, uvrstitev na svetovno prvenstvo v nogometu…in individualni športni dosežki) kažejo na to, da imamo dobre pogoje za razvoj športa in znanje na področju dela z mladimi, saj nam z neprimerljivo malo bazo igralcev v posamezni kategoriji uspeva v članskih kategorijah dosegati vrhunske rezultate tako v moštvenih kot v individualnih športih.

 

***

Nogometna ekipa slovenskih županov je bila ustanovljena leta 2008, ko je v Avstriji potekalo prvo Evropsko nogometno prvenstvo županov. Na prvenstvu so župani navezali prijateljske stike z župani iz drugih držav, s katerimi se redno srečujejo na športnih dogodkih, ki so povod in sredstvo tudi za izmenjavo dobrih praks in izkušenj ter razvoja lokalnih skupnosti iz posameznih držav.

 

Slovenski župani so se prvič udeležili turnirja Alpencup leta 2013 v Avstriji. Drug turnir Alpencup je bil organiziran v občini Neumarkt na Južnem Tirolskem. Tretji turnir pa bo sedaj organiziran v Sloveniji v občini Podčetrtek.

Župani iz Avstrije, Italije, Nemčije, Južne Tirolske in Slovenije izkoristijo strokovno srečanje tudi za nogometni turnir. Dan pred turnirjem je namreč vedno namenjen strokovnemu ogledu občine in predstavitvi lokalne samouprave države gostiteljice.

 

***

Nogometno ekipo slovenskih županov sestavljajo:

Zgornja vrsta z leve: Roman Richter (podžupan občine Pesnica), Branko Ledinek (župan občine Rače-Fram), Anton Zakrajšek (župan občine Velike Lašče), Janko Kopušar (župan občine Šmartno ob Paki), Peter Misja (župan občine Podčetrtek), Miran Jurkošek (župan občine Štore), Franjo Golob (župan občine Vuzenica), Marko Diaci (župan občine Šentjur), Stanko Glažar (župan občine Hajdina), Danilo Burnač (bivši podžupan MO Maribor)
Spodnja vrsta z leve: Aco Šuštar (župan občine Vodice), Egon Repnik (podžupan občine Miklavž na Dravskem polju), Mitja Horvat (župan občine Duplek), Bojan Borovnik (župan občine Mislinja), Branko Belec (župan občine Križevci), Ladislav Pepelnik (bivši podžupan občine Ruše) in Miha Mohor (Skupnost občin Slovenije).

Celotno galerijo si lahko pogledate na tej povezavi. 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice