• Domov
  • Novice
  • Kako pravilno izvesti postopek ocenjevanja in določiti napredovanje javnih uslužbencev

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in predavateljem mag. Brankom Vidičem dne, 8.3.2018, organizirala seminar z naslovom »Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018«.

Udeleženci seminarja so se seznanili z ukrepi, ki se nanašajo na ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2018. Tako bodo v letu 2018 javni uslužbenci napredovali, vendar pravico do plače iz naslova napredovanja pridobili s 1.12.2018, delovna uspešnost pa se v letu 2018 izplačuje na enak način kot v letu 2017 (ni redne delovne uspešnosti).

Ker je do 15.3.2018 potrebno izpeljati vse postopke in izvesti ocenjevanja javnih uslužbencev, je bila posebna pozornost namenjena samemu postopku ocenjevanja, preverjanju pogojev za napredovanje in predvsem temu na kak način določiti plačni razred zaposlenih ob upoštevanju Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in določil interventnih zakonov na področju napredovanj v preteklih letih.

Prilagamo tudi aktualne posodobljene odgovore MJU na najpogostejša vprašanja v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem, ki jih najdete na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice