• Domov
  • Novice
  • Novosti glede opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispeka

V četrtek, 28. novembra je v Trzinu potekal posvet Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek. Tjaša Remic, mag. Matija Kralj in Luka Ivanič iz Ministrstva za okolje in prostor so predstavili pomen opremljanja stavbnih zemljišč, komunalni prispevek in novosti v ZUreP-2 glede na ZPNačrt, SD ZUreP-2, navezava na GZ, Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, Program opremljanja ter odmero in izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme. Marinka Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., ki je na podlagi dela z občinami prepoznala potrebo po tovrstnem posvetu in dala zanj pobudo na SOS, je predstavila praktične primere priprave Odloka, bistvene novosti glede na ZPNačrt in izkušnje iz prakse.

Velik del posveta je bil namenjen tudi razpravi in vprašanjem udeležencev glede izračuna in postopka odmere komunalnega prispevka in pojasnilom v zvezi z novostmi. Ponovno je bilo povedano, da je bilo treba programe opremljanja in odloke o komunalnem prispevku, izdelane na podlagi podzakonskih predpisov po ZUreP-1, uskladiti z uredbo do 17. novembra 2019 (269. člen ZUreP-2). Programe opremljanja in odloke o komunalnem prispevku, izdelane na podlagi podzakonskih predpisov po ZPNačrt, pa je treba uskladiti z uredbo najpozneje do 30. marca 2021 (35. člen Uredbe).

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice