• Domov
  • Novice
  • 1. ustanovna seja Komisije za kulturo pri SOS

V sredo, 29.1.2020 je na Mestni občini Maribor potekala 1. ustanovna seja Komisije za kulturo pri SOS. Članice in člani komisije so predstavili pričakovanja do delovanja komisije, kjer so izpostavili predvsem sodelovanje pri odprtih vprašanjih, aktualnih temah in pri pripravi pripomb na obstoječo in nastajajočo zakonodajo.

Vesna Horžen z Združenja splošnih knjižnic, mag. Tatjana Likar iz Ministrstva za kulturo in dr. Gorazd Vodeb iz Narodne in univerzitetne knjižnice so predstavili predlog novega Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Povedali so, da želijo s predlaganim novim pravilnikom zagotoviti boljše pogoje za splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic ter zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice. Poudarili so, da so pri pripravi pravilnika izhajali iz analiz, ki jih izvaja NUK in spremembe zastavili tako, da jih bodo občine lahko (finančno) zagotavljale, ne da bi pri tem trpela kvaliteta dejavnosti za občane. Ravnovesje so iskali med dejavnostjo,  stroški in nalogami občin.

Člani komisije so govorili tudi o problematiki centralizacije kulture v Sloveniji in opozorili na težave občin pri prijavah na razpise. Pogoji za razpise so namreč zastavljeni tako, da se občine ne morejo prijaviti, prav tako je določen previsok delež sofinanciranja, zato bi bilo razpisne pogoje potrebno zastaviti tako, da bi jih občine lahko dosegale.

< Vse aktualne novice