Dne 27. 3. 2020 je potekala izredna seja glavnega odbora SOS, na kateri so članice in člani razpravljali o trenutnem stanju v Sloveniji, ukrepih države in tudi občin, financiranja občin in stroškov občin ter tudi glede morebitne aktivacije 37. a člena Zakona o obrambi.

Članice in člani so se strinjali, da je nujno potrebno, da SOS ponovno pozove občine, da s svojimi ukrepi za blažitev posledic koronavirusa počakajo dokler dokler ne bodo jasni in dokončni vsi ukrepi Vlade RS. Država bo z zakonskimi paketi t.i. #protiKoronaPaketi sprejela številne, neposredne ukrepe za pomoč tako gospodarstvu kot številnim drugim, prizadetim organizacijam in skupinam državljank in državljanov. Ukrepi so usmerjeni v ohranjanje delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja ogroženega prebivalstva, posebej samozaposlenih oseb, nadalje v ohranitev delovanja podjetij, izboljšanja likvidnosti podjetij in pomoči znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo ter za pomoč kmetijstvu. Vsi ti ukrepi pa bodo imeli pozitivne učinke tudi na lokalno skupnost, predvsem pa za občanke in občane. V kolikor se bo naknadno izkazala potreba po pomoči tudi s strani občin, se priporoča, da se na nivoju vseh občin uskladijo in poenotijo ter sprejmejo čim bolj pravični in fokusirani ukrepi za tiste, ki so utrpeli največjo škodo zaradi nastale krize. Ti ukrepi bodo tudi sorazmerni z ukrepi Vlade RS. Ker v tem trenutku še ni jasno kakšna bo javno finančna situacija za občine po koncu te krize, bi ukrepi občin lahko imeli očiten vpliv tudi na proračune občin.

V skladu z navedenim je tudi glavni odbor sprejel odločitev, da se pozove Vlado RS, da čim prej v zakonodajni postopek vloži predlog zakona interventne narave, s katerim bo povprečnina za leto 2020 določena v višini 623,96 EUR, za leto 2021 pa v višini 628,20 EUR in da se z namenom finančne razbremenitve občin na sejo Državnega zbora RS prioritetno uvrsti Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, EPA 953-VIII) in se ga nujno sprejme (poziv SOS, ZOS in ZMOS najdete TUKAJ).

Članice in člani glavnega odbora so obravnavali pobudo, da se vodstvo Skupnosti občin Slovenije opredeli do predloga ministrstva glede aktivacije 37. a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – upb in 95/15), na podlagi katerega se izjemoma pripadnikom Slovenske vojske podelijo izjemna pooblastila, če to zahtevajo varnostne razmere. Pri tem ugotavljajo, da v tem trenutku nimajo dovolj informacij o stanju na državni meji (zavračanje sprejetja nezakonitih migrantov s strani Hrvaške, o številu ilegalnih prehodov…), da bi lahko verodostojno odločali ali je predlagani ukrep v danem trenutku ustrezen. Pozivajo pa vse pristojne organe ter poslanke in poslance Državnega zbora RS, da skozi političen konsenz oblikujejo rešitve, ki bodo v najvišjo korist tako občank in občanov v občinah, ki živijo ob meji, kot vsem ostalim državljankam in državljanom Slovenije.

< Vse aktualne novice