• Domov
  • Novice
  • Izplačilo dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP in izplačilo dodatka na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. č

Dne 4. 6. 2020 ste bili seznanjeni s pojasnilom MJU glede izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP in izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS po uveljavitvi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

Izplačilo dodatkov po 71. členu ZIUZEOP in 11. točki 39. člena KPJS

Obveščamo vas, da bo Vlada RS predvidoma na jutrišnji seji, dne 11. 6. 2020 obravnavala Predlog določitve obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterijev za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020.

Občine, ki boste posredovale zahtevke za mesec maj na podlagi KPJS in 71. člena ZIUZEOP (po sprejetem sklepu Vlade RS) lahko uporabite obrazec, ki ga je posredovalo MF (TUKAJ) občinam za izplačila dodatkov za mesec marec in april s tem, da navedete, da vlagate zahtevek za mesec maj. Rok je sedaj določen v 78. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20):

78. člen

(rok za vložitev zahtevkov)

Upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev iz ukrepov, določenih v ZIUZEOP, in ukrepov, določenih s tem zakonom, ki prenehajo veljati 31. maja 2020, vložijo do 30. junija 2020, če ZIUZEOP in ta zakon ne določata drugače.

< Vse aktualne novice