• Domov
  • Novice
  • Z Ministrstvom za infrastrukturo o možnostih zniževanja stroškov občin

V četrtek 19. marca je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekal sestanek na temo zniževanja stroškov občin s področja v pristojnosti ministrstva. S strani državnega sekretarja mag. Klemena Grebenška je bilo povedano, da s strani njihovih direktoratov niso prejeli predlogov, kje bi se lahko občinam zmanjšali stroški, zato so odprti za predloge s strani občin.

S strani Skupnosti občin Slovenije smo predlagali, da se sistemsko pomaga urediti lastništvo kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo na zasebnih zemljiščih. V izračunu povprečnine je upoštevana dolžina občinskih cest, denar iz formule pa je namenjen za redno vzdrževanje občinskih cest. Občine nimajo zagotovljenega vira, s katerim bi lahko urejali lastništvo cest v občinski lasti. Na sestanku smo s strani SOS-a predstavili, da občine potrebujejo pomoč države, saj trenutna sredstva ne zadoščajo niti za izvajanje zakonskih nalog, kaj šele za urejanje lastništva na kategoriziranih občinskih cestah.  Ministrstvo za infrastrukturo bi lahko z Ministrstvom za okolje in prostor pripravilo aplikacijo za ocenjevanje zemljišč po katerih potekajo ceste. Takšno orodje bi bilo v pomoč pri urejanju lastništva tako na državnih kot na občinskih cestah.

Prav tako smo izpostavili potrebo po zmanjševanju normativov in standardov pri gradnji občinskih cest, ob tem da znižanje zahtev ne sme vplivati na prometno varnost. Predlagali smo, da se v naseljih omogoči gradnja pločnikov in kolesarskih poti, ki so ločene od ceste brez robnika. Takšne pločnike in kolesarske poti imajo na primer v Avstriji.

V nadaljevanju smo apelirali na predstavniki ministrstva, da se podpre občine pri razpisih za energetsko sanacijo javnih stavb. Težnja države je, da se bodo evropska sredstva za energetsko sanacijo stavb porabila za sanacijo samo državnih stavb, ne pa za občinske zgradbe. Izpostavili smo, da so tudi občinske zgradbe javne zgradbe in se jih na tem mestu ne sme izvzeti. Prav tako smo izpostavili, da bo učinek veliko večji v kolikor bodo energetsko sanirali 3% najslabših zgradb, kot pa da bodo sanirali 3% državnih stavb.

 Na koncu smo s strani SOS-a predlagali, da Ministrstvo za infrastrukturo pripravi oziroma da v brezplačno uporabo aplikacijo za energetsko knjigovodstvo. Občine so po energetskem zakonu zavezane voditi energetsko knjigovodstvo za javne zgradbe, za vodenje pa nimajo na voljo brezplačne aplikacije. Prepričani smo, da bi se z brezplačno uporabo aplikacije občinam znižali stroški, saj morajo sedaj kupovati aplikacije oz. plačevati uporabnine za aplikacije na trgu.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice