• Domov
  • Novice
  • Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino – OBVESTILO MJU

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je bila v Uradnem listu Republike Slovenije, številka: 116/21 z dne 16. 7. 2021 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju: novela uredbe), ki je začela veljati naslednji dan po objavi.

Z novelo uredbe je bil spremenjen prvi odstavek 15. člena Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19 in 180/20), ki po novem določa, da je uporaba lastnega motornega vozila za službeno potovanje v tujino izjemoma mogoča samo na podlagi naloga za službeno potovanje, če drugače službenega potovanja ni mogoče opraviti. Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo, se zaposlenemu povrnejo stroški v višini 30 % cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, sporočena Evropski komisiji za pretekli mesec. Podatek o najvišji ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani.

Podatek o najvišji ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/.

Navedena cena se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

< Vse aktualne novice