• Domov
  • Novice
  • Odgovor MJU na pobudo za pripravo usmeritev za naročnike zaradi dviga cen na trgu

Obveščali smo, da smo na ministrstvo naslovili pobudo za pripravo usmeritev za naročnike zaradi dviga cen na trgu, po oblikovanju podpornega okolja in informacijo o izvedbi seminarja – novica dostopna na spodnji povezavi

Pobuda SOS za pripravo usmeritev za naročnike zaradi dviga cen na trgu

Dne 2. 11. 2021 smo prejeli odgovor Direktorata za javno naročanje pri MJU. V odgovoru pojasnjujejo:

  1. Da je ministrstvo v preteklosti že pripravilo več stališč vezanih na spremembe pogodb, ki jih v okviru Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) ureja 95. člen. Vsa stališča so objavljena na spletni povezavi https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/stalisca-ministrstva.html, pri čemer se dva nanašata na splošno razlago določb 95. člena in pojasnjujeta možnosti dovoljenih sprememb pogodb ter potrebna ravnanja naročnikov v teh primerih, dva pa se nanašata na dve v preteklosti že izpostavljeni problematiki nenadnega povišanja cen (meso) oziroma dviga stroškov (dvig minimalne plače).
  2. Da navodila za vsak posamezen primer sicer po njihovi oceni ni mogoče zavzeti, saj je primera do primera potrebno presojati okoliščine in morebitno ustreznost umestitve le-teh v enega izmed dovoljenih institutov spremembe pogodbe. Še posebej izpostavljajo, da je pri gradnjah situacija zaradi mnogo različnih dejavnikov in vrst gradbenih pogodb specifična in večplastna. Kljub temu pa bodo pristopili k pripravi novega stališča oziroma usmeritve za naročnike, ki ga bodo pred objavo tudi uskladili s pristojnimi resorji za posamezno področje.
  3. Da MJU zagotavlja vsakodnevno delovanje help-deska, to je enote za vsebinsko pomoč uporabnikom ter poleg tega še dvakrat tedensko telefonsko svetovanje, oboje z vidika razlage javno naročniške zakonodaje, zagotavljajo pa tudi delovanje EKC za tehnično podporo uporabnikom.

Prejeti odgovor prilagamo TUKAJ.

< Vse aktualne novice