• Domov
  • Novice
  • 2. sestanek Delovne skupine za integrirani potniški promet

V petek, 25. 3. 2022 se je v spletnem okolju ZOOM na 2. sestanku sestala Delovna skupina za integrirani potniški promet. Ker na 1. sestanku delovne skupine niso izvolili predsednika, so to naredili na tem sestanku. Izbrali so Petra Verliča, župana občine Grosuplje, velikega strokovnjaka ter poznavala prometa v Sloveniji.

V drugem delu sestanka so obravnavali Predlog zakona o javnem potniškem prometu, ki so ga predstavili predstavniki Ministrstva za infrastrukturo – mag. Matjaž Vrčko, Špela Petrič in Leon Pregelj.

Sistem javnega potniškega prometa je v Sloveniji trenutno vzpostavljen samo na dveh ravneh: strateška in taktična raven sta združeni v pristojnosti države, operativno raven pa izvajajo prevozniki. Prav tako je upravljanje razpršeno med državno in lokalno raven. Država zagotavlja in upravlja izvajanje prevoza potnikov po železnici (v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo) ter izvajanje cestnega medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in sistema enotne vozovnice (v pristojnosti Sektorja za javni potniški promet). Na lokalni ravni občine zagotavljajo in samostojno upravljajo mestni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu, ki se opravlja kot javni prevoz znotraj območja (meje) občine.

Za uresničevanje Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 in za izpolnitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za obdobje do leta 2030 je Ministrstvo za infrastrukturo predlagalo izdelavo ustreznega zakonodajnega predloga s področja javnega potniškega prometa.

Predlog zakona si prizadeva za vzpostavitev primernega pravnega okvira za zagotovitev učinkovitega upravljanja javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji in s tem za povečanje števila potnikov, ki uporabljajo javni prevoz. Glavni cilj tega predloga zakona je tako ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države in s tem vzpostavitev trinivojske organizacije upravljanja javnega potniškega prometa. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa bo kot nov, od ministrstva pravno ločen subjekt, predstavljala taktično raven organizacije sistema javnega potniškega prometa. Cilj ustanovitve družbe za upravljanje javnega potniškega prometa prav v obliki družbe z omejeno odgovornostjo pa je zagotovitev večje stopnje samostojnosti, učinkovitosti in kakovosti pri upravljanju javnega potniškega prometa. Eden ključnih ciljev ustanovitve te družbe je tudi sistemska in gospodarnejša raba proračunskih sredstev.

Izpostavljena je bila potreba, da se šolski prevozi, ki predstavljajo enormen strošek za občine, vključijo v predlog zakona.

Za sestanek smo v sekretariatu SOS pripravili izračune odhodkov očin za šolske prevoze, ki jih lahko vpogledate TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice