• Domov
  • Novice
  • Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči

Kot ste bili seznanjeni je bil sprejet Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljevanju: Pravilnik), s pričetkom veljavnosti dne 14.11.2015. Ker končno besedilo predloga Pravilnika ni bilo posredovano v usklajevanje in seznanitev občinam, je Skupnost občin Slovenije na ministrico za zdravje naslovila protest na način sprejetja Pravilnika z zahtevo po pojasnitvi za takšno ravnanje in odločitev. Glede na »mačehovski« odnos države do občin, ki se odraža pri ravnanju nekaterih ministrstev, je bil prejeti odgovor bolj kot ne pričakovan: ministrstvo se ne strinja s trditvijo SOS. Namreč pri pripravi predpisa je upoštevalo priporočila Resolucije o normativni dejavnosti, in sicer v sklopu minimalnih priporočil pri vključevanju javnosti. Prav tako pojasnjujejo, da je bil nov predlog Pravilnika (zadnja verzija) oblikovana v skladu z novim konceptom službe NMP in na podlagi argumentiranih predlogov. Slednja verzija pravilnika je bila posredovana v medresorsko usklajevanje Ministrstvu za finance, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za notranje zadeve. Prav tako pa je pristojno ministrstvo organiziralo sestanek s predstavniki MNZ ter sestanek s predstavniki URSZR, Gasilske zveze Slovenije in Rdečega križa Slovenije. Iz navedenega je ponovno razvidno, da so občine neenakopravno obravnavane, saj bi kot ključni deležniki morale biti nujno seznanjene kot tudi vabljene k usklajevanju zadnje verzije besedila predloga Pravilnika. Torej, da so aktivno vključene v pripravo predpisov in ne zgolj formalno za zadostitev priporočil Resolucije o normativni dejavnosti.

SOS je glede na navedbe ministrstva posredovala ponovni dopis z zahtevo, da ministrstvo poda utemeljen razlog za takšno ravnanje in odločitev po ne vključitvi občin pri obravnavi zadnje verzije predloga Pravilnika. Dopis je bil posredovan prav tako Kabinetu predsednika Vlade RS.

Nekatere državne institucije pri svojih ravnanjih pozabljajo, da je namen usklajenih predpisov z občinami v prid in dobro občank in občanov – državljanov. SOS bo vztrajala, da se odnos le teh spremeni in da se lokalne skupnosti že enkrat prepozna kot enakopravnega deležnika, saj so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev demokratične države.

Tukaj si lahko preberete prejeti dopis Ministrstva za zdravje in prvi ter drugi dopis SOS.

< Vse aktualne novice