Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni razpravi predlog Zakona o funkcionarjih, ki celovito ureja pravice funkcionarjev v času, ko ti opravljajo svojo funkcijo, in pravice funkcionarjev po prenehanju mandata. Zakon prav tako ureja pogoje za opravljanje funkcije. Posebej so urejene tudi nekatere druge pravice poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev. Določbe predloga zakona se bi uporabljale, če niso v posebnih zakonih posamezna vprašanja za funkcionarje drugače urejena.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do petka, 17.7.2015 na naslov info@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice