V petek, 18. marca 2016, je v Ljubljani potekala redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije.

skupščina 2016Županje in župani občin članic SOS so obravnavali in sprejeli Poslovnik o delu skupščine, Poročilo o delu SOS v letu 2015, Načrt dela SOS za leto 2016 in Kadrovski načrt za leto 2016, obravnavali so tudi poročilo nadzornega odbora SOS ter sprejeli Finančno poročilo SOS za leto 2015 in Finančni načrt SOS za leto 2016.

Kot glavne zgodbe v letu 2015 so bile izpostavljene pogajanja za višino povprečnine, nižanje stroškov za občine, podpisan dogovor o višini povprečnine, tožba SOS in ZOS proti državi, zaradi neizpolnitve dogovora ter poziv županov za odstop ministra Mramorja, katerega je podpisalo 144 županov.

SOS je v preteklem letu organizirala tudi 33 srečanj komisij in delovnih skupin SOS, 14 predsedstev, 1 skupščino, 1 nadzorni odbor ter 3 regijska srečanja. SOS je sodelovala pri obravnavi 42 predlogov Zakonov in vrsti podzakonskih aktov, organizirala 39 delovnih posvetov, izvedla 300 svetovanj in več kot 50 povpraševanj za občine članice, na novo so se konstituirala tudi nova delovna telesa SOS. Predstavniki SOS so bili aktivni tudi pri mednarodnem sodelovanju (Odbor regij, Kongres lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, Nalas, Alpe Jadran). SOS pa je v letu 2015 izvedla tudi 2 javni naročili in sodelovala v projektih CAPE-AB, GREENS, Promocija zdravja na delovnem mestu in OPENN. Prisotnost SOS v medijih se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečala za 62%, prav tako se je povečal obisk na prenovljeni spletni strani SOS za 172 odstotkov.

Pri načrtu dela za leto 2016 je bilo izpostavljeno predvsem ponovno pogajanje za višino povprečnine, ter zakonodajne spremembe, ki se pripravljajo. Za občine bo posebej pomembna priprava Strategije razvoja lokalne samouprave v RS, na podlagi katere bodo pripravljene tudi spremembe Zakona o financiranju občin (ZFO), spreminja pa se tudi Zakon o javnih financah. V letu 2016 bodo posebej aktualni temi tudi IKT tehnologije in energetska sanacija stavb.

Županje in župani pa so potrdili tudi sklep za sprejetje novega znaka Skupnosti občin Slovenije.

Več slik iz skupščine si lahko pogledate v galeriji.

< Vse aktualne novice