Župan/županjaAnton Mežan
DirektorRobert Klinar
Število svetnikov14
Število zaposlenih18+8 (MIR Bled, Bohinj in Železniki)
NaslovCesta svobode 13
Pošta4260 Bled
Telefon04/575-01-00
Fax04/574-12-43
E-naslovobcina@bled.si
Spletni naslovhttp://obcina.bled.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaGORENJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij10
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)8168
Površina (km2)72

Občinski časopis

Blejske novice

http://www.e-bled.si/blejske-novice/

Urednica:

Romana Purkart (romana@radiotriglav.si)

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki – MIR

Pobratenja

Pisma o nameri pa ima sklenjena s:

Institucije

2 vrtec in 1 enota vrtca na podeželju za 350 otrok

1 osnovna šola (OŠ Bled) in 2 podružnični osnovni šoli (PŠ Ribno, PŠ Bohinjska Bela), ki jih v letu 2014 skupaj obiskuje 567 otrok

2 višji ali visoki šoli (Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled, IEDC Bled)

3 knjižnice (Bled, Bohinjska Bela, Zasip) in knjižnica v OŠ

1 športna dvorana

1 muzej

1 informacijsko središče

Panoge

turizem

Cilji občine

UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN VODENJE

zagotavljanje kakovostnih javnih storitev in učinkovito upravljanje financ, javnih služb in celotne občine, ki bo stroškovno optimalno in bo v zadovoljstvo občanov in podjetij

ZELENA ALPSKA OBČINA

 zdravo, urejeno in kakovostno okolje

 izboljšana kakovost vode v Blejskem jezeru in Savi Dolinki

vzpostavljena trajnostna prometna ureditev

odgovornejše in trajnostno naravnano upravljanje s prostorom

 

VRHUNSKA TURISTIČNA DESTINACIJA

dinamična, inovativna in povezana turistična destinacija, ki temelji na izjemnih naravnih in kulturnih danostih ter ustvarjanju vrhunskih doživetij (prireditve, kongresi, šport, rekreacija in wellnes)

z občinskimi naložbami in javno infrastrukturo podprti ključni turistični produkti, ki prispevajo h konkurenčnosti destinacije

VITALNA OBČINA

pomladiti prebivalstveno strukturo prebivalstva občine

nuditi kakovostno nadstandardno družbeno okolje, ki je spodbudno za bivanje mladih družin in vsem skupinam občanov omogočiti dostop do najpotrebnejših storitev,

vzpostaviti privlačno poslovno in ustvarjalno okolje za odpiranje kakovostnih delovnih mest in podjetniške naložbe, še zlasti v terciarne in kvartarne dejavnosti kot so kreativne, izobraževalne, raziskovalne in znanstvene dejavnosti

Strateški dokumenti

Turistične zanimivosti

  • Blejsko jezero
  • Blejski otok
  • Blejski grad
  • soteska Vintgar
  • Jama pod Babjim zobom
  • kremna rezina
  • pletna
  • fijakerji

Primeri dobrih praks

V zadnjih letih je veliko pozornosti namenjenega energetski sanaciji stavb, ki so v lasti občine Bled. Nedavno je doživel energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtec Bled, sicer pa so bili predmet energetske sanacije še Zdravstveni dom Bled, Triglavska roža Bled in Osnovna šola Bled. V kratkem bo energetsko prenovo doživela še Vila Zora – stavba v kateri so prostori občinske uprave in obe podružnični osnovni šoli.