Župan/županjaMartin Brecl
DirektorZdenka Kumer
Število svetnikov8
Število zaposlenih5
NaslovDobrna 19
Pošta3204 Dobrna
Telefon03/780-10-50
Fax03/780-10-60
E-naslovobcina@dobrna.si
Spletni naslovhttp://www.dobrna.si/
+ več podatkov o občini
seje OS na daljavokmalu
orodjeMS TEAMS
Statistična regijaSAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij11
Št. Prebivalcev (SURS 2019H2)2200
Površina (km2)32

Občinski časopis

Glasilo Občine Dobrna DOBRČAN

http://www.dobrna.si

Zdenka Kumer

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin  Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Skupna občinska uprava Dobrna, Vitanje in Vojnik (proračunsko računovodstvo)

Institucije

 • Vrtec Dobrna za 100 otrok
 • Osnovna šola Dobrna za 250 otrok
 • Knjižnica Dobrna
 • Kulturni dom Dobrna

Panoge

Turizem, kmetijstvo

Cilji občine

 • Trajnostni razvoj občine
 • Razvoj turizma
 • Usmerjanje poselitve
 • Izboljšanje infrastrukture
 • Ohranjanje zelenih površin
 • Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
 • Razvoj kmetijstva, turizma na kmetijah in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
 • Ekološka sanacija občine, …

Strateški dokumenti

Razvojna vizija Občine Dobrna

Program varnosti Občine Dobrna

Razvojni program podeželja

Energetska zasnova Občine Dobrna

Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Dobrna 

Lokalna razvojna strategija LAS “Od Pohorja do Bohorja”

STRATEGIJA_TRZENJA_DESTINACIJE_DEZELA_CELJSKA_20122016.pdf

 

Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Dobrna

Občinski prostorski načrt  (OPN ) Občine Dobrna

Turistične zanimivosti

 • Terma Dobrna, Zdraviliški dom, vila Higiea, ….
 • bogata kulturna dediščina (Črna kuhinja pri Šumej, Kačji grad, Vovkov mlin pri Pungartnik, Hiša kulturne dediščine – zbirka Polenek, dolina Mlinov, …)
 • bogata naravna dediščina (Zdraviliški park, termalni vrelec, Kneippov vrelec zdravja, jama Ledenica, Žeblarjeva peč, Paški Kozjak, soteska Hudičev graben, dolina Daje, ….)
 • bogata sakralna dediščina ( Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, cerkev Sv. Miklavža, Župnijska cerkev Sv. Jošta, kapelice, ….)
 • pohodne poti (Anina pot, Loška pot, Gozdna učna pot, pot od Miklavža do Miklavža, …)
 • trim steza
 • kolesarske poti
 • stara trta

Primeri dobrih praks

 • najbolj zelena občina 2011 Občina Dobrna v kategoriji občin z manj kot 2000 prebivalci
 • mesto za čebelam najbolj prijazno občino v letu 2011
 • trajnostni turizem,
 • nizkoenergijski Vrtec Dobrna,
 • sončna elektrarna na strehi OŠ Dobrna,
 • ekološka tržnica,
 • učinkovita organiziranost skupne občinske uprave,
 • pokritost Wi-FI v centru Dobrne,
 • gozdna učna pot,
 • učni čebelnjak in učni sadovnjak.