Občina po meri invalidov do vključno 2020da
Župan/županjaMartin Brecl
DirektorZdenka Kumer
Število svetnikov8
Število zaposlenih5
NaslovDobrna 19
Pošta3204 Dobrna
Telefon03/780-10-50
Fax03/780-10-60
E-naslovobcina@dobrna.si
Spletni naslovhttp://www.dobrna.si/
+ več podatkov o občini
seje OS na daljavokmalu
orodjeMS TEAMS
Občina po meri invalidov do vključno 2020da
Statistična regijaSAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij11
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)2307
Površina (km2)32

Občinski časopis

Glasilo Občine Dobrna DOBRČAN

http://www.dobrna.si

Zdenka Kumer

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin  Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Skupna občinska uprava Dobrna, Vitanje in Vojnik (proračunsko računovodstvo)

Institucije

 • Vrtec Dobrna za 100 otrok
 • Osnovna šola Dobrna za 250 otrok
 • Knjižnica Dobrna
 • Kulturni dom Dobrna

Panoge

Turizem, kmetijstvo

Cilji občine

 • Trajnostni razvoj občine
 • Razvoj turizma
 • Usmerjanje poselitve
 • Izboljšanje infrastrukture
 • Ohranjanje zelenih površin
 • Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
 • Razvoj kmetijstva, turizma na kmetijah in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
 • Ekološka sanacija občine, …

Strateški dokumenti

Razvojna vizija Občine Dobrna

Program varnosti Občine Dobrna

Razvojni program podeželja

Energetska zasnova Občine Dobrna

Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Dobrna 

Lokalna razvojna strategija LAS “Od Pohorja do Bohorja”

STRATEGIJA_TRZENJA_DESTINACIJE_DEZELA_CELJSKA_20122016.pdf

 

Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Dobrna

Občinski prostorski načrt  (OPN ) Občine Dobrna

Turistične zanimivosti

 • Terma Dobrna, Zdraviliški dom, vila Higiea, ….
 • bogata kulturna dediščina (Črna kuhinja pri Šumej, Kačji grad, Vovkov mlin pri Pungartnik, Hiša kulturne dediščine – zbirka Polenek, dolina Mlinov, …)
 • bogata naravna dediščina (Zdraviliški park, termalni vrelec, Kneippov vrelec zdravja, jama Ledenica, Žeblarjeva peč, Paški Kozjak, soteska Hudičev graben, dolina Daje, ….)
 • bogata sakralna dediščina ( Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, cerkev Sv. Miklavža, Župnijska cerkev Sv. Jošta, kapelice, ….)
 • pohodne poti (Anina pot, Loška pot, Gozdna učna pot, pot od Miklavža do Miklavža, …)
 • trim steza
 • kolesarske poti
 • stara trta

Primeri dobrih praks

 • najbolj zelena občina 2011 Občina Dobrna v kategoriji občin z manj kot 2000 prebivalci
 • mesto za čebelam najbolj prijazno občino v letu 2011
 • trajnostni turizem,
 • nizkoenergijski Vrtec Dobrna,
 • sončna elektrarna na strehi OŠ Dobrna,
 • ekološka tržnica,
 • učinkovita organiziranost skupne občinske uprave,
 • pokritost Wi-FI v centru Dobrne,
 • gozdna učna pot,
 • učni čebelnjak in učni sadovnjak.