Župan/županjaŽeljko Savič
DirektorRok Prevc
Število svetnikov17
Število zaposlenih6
NaslovDol pri Ljubljani 1
Pošta1262 Dol pri Ljubljani
Telefon01/530-32-40
Fax01/530-32-49
E-naslovobcina@dol.si
Spletni naslovhttp://www.dol.si/

Občinski časopis

Pletenice, urednica: Špela Korinšek Kaurin, spela.korinsek@dol.si

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji in Ivančna Gorica

Institucije

VRTEC: V občini Dol pri Ljubljani deluje Vrtec pri OŠ Janka Modra. V enoti vrtca Dol deluje 7 oddelkov, v enoti Dolsko 5 oddelkov, v prostorih matične OŠ Janka Modra začasno deluje 1 oddelek, v PŠ Dolsko začasno deluje 1 oddelek,  v župnišču v Dolu deluje začasno eden oddelek in v prostorih PGD Dol pri Ljubljani eden oddelek. Skupno število otrok je bilo 272, v ostale vrtce pa je  bilo vključenih 63 otrok (koncesijski vrtec vzgojno varstvena družina VVD Ježek, vrtci v Mestni občini Ljubljana, Litija, Domžale, Mamin vrtec, Angelin Vrtec, vrtec Mali Princ, VVZ Radovljica, Zavod G-rega-zasebni vrtec Znajček, Trapgal d.o.o., OŠ Vransko Tabor, OŠ Trzin, Vrtec Vrhnika…).

ŠOLA: Zavod OŠ Janka Modra sestavljajo: matična šola Dol, podružnična šola Dolsko in podružnična šola Senožeti.

KNJIŽNICA: V okviru zavoda deluje tudi splošna knjižnica Jurij Vega.

Panoge

Industrija in kmetijstvo

Cilji občine

Še ni sprejet za 2014-2020.

Strateški dokumenti

LEK, OPN (v izdelavi)

Turistične zanimivosti

  • Graščina v Dolu
  • Vegova spominska pot
  • Stalna zbirka o življenju in delu dr. Janeza Janeža
  • Ribolov na sulca
  • Vrt zdravilnih rastlin
  • Erbergova paviljona
  • Knjižnica Jurija Vege

Primeri dobrih praks

Medobčinski inšpektorat