Župan/županjaAnton Špeh
DirektorZdenko Purnat
Število svetnikov11
Število zaposlenih4
NaslovAttemsov trg 3
Pošta3342 Gornji Grad
Telefon03/839-18-50
Fax03/839-18-64
E-naslovobcina@gornji-grad.si
Spletni naslovhttp://www.gornji-grad.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaSAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij6
Št. Prebivalcev (SURS 2020H2)2490
Površina (km2)90

Občinski časopis

Glasilo Občine Gornji Grad

http://www.gornji-grad.si

Skupna občinska uprava

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

Urad za okolje in prostor SAŠA regije, kar so občine Gornji Grad, Luče, Ljubno, Nazarje, Mozirje, Rečica, Šmartno ob Paki, Solčava, Šoštanj in Mestna občina Velenje

Pobratenja

Maria Saal, Avstrija (od 25. 03. 2006)

Institucije

 • 2 vrtca za 98 otrok
 • 1 OŠ in 2 podružnični šoli (POŠ Bočna in POŠ Nova Štifta) za 345 otrok
 • 1 knjižnica
 • 1 muzej
 • 3 kulturni domovi

Panoge

kmetijstvo in turizem ter drobno gospodarstvo

Cilji občine

 • Razvoj turizma
 • Razvoj kmetijstva
 • Razvoj mikro podjetij na podeželju
 • Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
 • Razvoj socialnega podjetništva
 • Varstvo okolje s pomočjo sofinanciranja malih čistilnih naprav
 • Obnova in oživitev vaških jeder
 • Izgradnja kolesarskih in pešpoti
 • Izboljšanje organizacije turističnih, športnih, kulturnih prireditev
 • Vključitev kmetij v naravi prijazno proizvodnjo

Strateški dokumenti

http://www.gornji-grad.si/sites/default/files/RAZVOJNI%20PROGRAM.pdf

http://www.gornji-grad.si/sites/default/files/LEK-povzetek.pdf

http://www.gornji-grad.si/sites/default/files/OPV%20Gornji%20Grad%20za%20objavo%20v%20UGZSO_samo%20program.pdf

http://www.gornji-grad.si/sites/default/files/Lokalni%20program%20kulture%20za%20obdobje%202014-2017.pdf

Turistične zanimivosti

 • Katedrala Sv. Mohorja in Fortunata, Gornji Grad
 • Muzejske zbirke, Gornji Grad
 • Galerija Štekl, Gornji Grad
 • Gavge, Hom
 • Cerkev Marije Zvezde, Tirosek, Nova Štifta
 • Menina, jama Jespa in jezero Biba
 • Veliki Rogatec, Lepenatka in Kašna planina
 • Tomanova planina
 • Turistične kmetije
 • Srnjakovi kotli

Primeri dobrih praks

Projekt tematske poti po občini Gornji Grad z naslovom »Sodelujmo z naravo«

http://www.gornji-grad.si/?q=node/2890