Župan/županjaLudvik Orban
Število svetnikov7
Število zaposlenih4
NaslovHodoš 52
Pošta9205 Hodoš
Telefon02/559-80-21
Fax02/559-80-20
E-naslovobcina-hodos-kozseg@siol.net
Spletni naslovhttp://www.hodos.si
+ več podatkov o občini
Statistična regijaPOMURSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij2
Št. Prebivalcev (SURS 2020H2)355
Površina (km2)18

Občinski časopis

ŐRSÉG

Odgovorni urednik(ca): Ludvik Orban

E-pošta: obcina-hodos-kozseg@siol.net

Povezava: http://www.hodos.si

Skupna občinska uprava

Medobčinska inšpekcija in redarstvo

Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Občina Puconci, Občina Rogašovci, Občina Šalovci in Občina Tišina so ustanovile organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora.

Pobratenja

Ime skupnosti Država Leto pobratenja
1. BAJANSENYE Madžarska 1999
2. VYDRANY HODOS Slovaška 1995
3. OSILNICA Slovenija 2002
4. SZALAFŐ Madžarska 2002
5. MAGYARSZOMBATFA Madžarska 1985
6. SAND Madžarska 1995
7. SZENTGYÖRGYVÖLGY Madžarska 1992
8. DEBRŐD Slovaška 2008
9. HEJCE Madžarska 2008
10. DAJ PLANINA Hrvaška 2008
11. TÓRDASZENTLÁSZLÓ Romunija 2008

Institucije

 • 1 Podružnična osnovna šola Hodoš in VVE Hodoš
 • 1 knjižnica
 • 1 muzej
 • 1 kulturna dvorana
 • 2 vaško gasilska doma

Panoge

 • turizem
 • kmetijstvo
 • industrija

Cilji občine

 • začrtati usmeritve trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja, ki bodo ena izmed podlag za prihodnje prostorske dokumente občine;
 • zagotoviti skladnejši razvoj celotne občine;
 • zagotoviti možnost koriščenja državnih in evropskih spodbud za projekte v občini;
 • zagotoviti prostorsko in infrastrukturno urejenost občine;
 • ohraniti in razvijati turistično prepoznavnost območja;
 • zagotavljati podporo gospodarske dejavnosti in ohranjanje ter nastajanje novih delovnih mest;
 • izboljšati kakovost življenja vseh naših občanov.

Strateški dokumenti

http://www.hodos.si

Turistične zanimivosti

 • Akumulacijsko jezero na Hodošu
 • Evangeličanska cerkev na Hodošu
 • Mladinski dom Hodoš
 • Eko hiša, Krplivnik
 • Panoramski vodnjak na Hodošu
 • Etnografski muzej na Krplivniku
 • spominsko obeležje veteranov vojne za Slovenijo
 • spomenik Janos Kardos

Primeri dobrih praks

Mladinski dom Hodoš je razvoj trajnostnega turizma, ki zadovoljuje potrebe turistov in destinacij gostiteljic ter varuje in izboljšuje priložnosti prihodnjega razvoja. Gre za management virov na način, da se zadovoljujejo gospodarske, družbene in kulturne potrebe, medtem ko se ohranja kulturna integriteta, nujni okoljski procesi ter biološka diverziteta. Za pridobitev zaupanja potrošnikov ga je potrebno učinkovito promovirati.