Občina po meri invalidov do vključno 2022da
Župan/županjaTomaž Vencelj
DirektorGregor Prezelj
Število svetnikov21
Število zaposlenih32
NaslovMestni trg 1
Pošta5280 Idrija
Telefon05/373-45-00
Fax05/373-45-31
E-naslovobcina.idrija@idrija.si
Spletni naslovhttp://www.idrija.si/

Občinski časopis

OBZORJE

http://www.idrija.si/obcinsko-glasilo.html

Pobratenja

Mojkovac, Črna Gora – 1.10.1976
Labin, Hrvaška – 1.10.1981
Aumetz, Francija – 11.11.1981
Almaden, Španija – 21.11.2008
San Luis Potosi, Mehika – 21.11.2008

Panoge

 • Industrija  – elektro in kovinsko predelovalna ind., lesna ind. ter gradbeništvo (zaposluje več kot tri četrtine zaposlenih)
 • Kmetijstvo (zgublja na pomenu zaradi neugodnih razmer)
 • Turizem (predstavlja razvojno priložnost)

Cilji občine

 • Kakovostno bivalno okolje (izobraževanje, kulturna in športna ponudba, neonesnaženo in urejeno okolje, dostop do storitev, dostopnost do stanovanj…)
 • Inovativno gospodarstvo (krepitev podjetništva, razvoj turizma, ustvarjalna družba)
 • Vzajemna družba (medgeneracijsko sožitje, socialna vključenost, zdravstvena oskrba)
 • Prepoznavnost in kohezivnost občine (upravljanje naravne, kulturne in tehnične dediščine, inteligentna uprava, prepoznavnost občine, razvoj podeželja,razvoj centralnih naselij in poselitve)
 • Infrastrukturne podlage razvoja (vlaganje v energetski sistem, vlaganje v okoljsko, telekomunikacijsko, energetsko in komunalno infrastrukturo, energetska sanacija stavb, prometno omrežje)

Strateški dokumenti

Turistične zanimivosti

 • Antonije rov
 • Mestni muzej Idrija
 • Kamšt
 • Klavže
 • Divje jezero
 • Krajinski park Zg. Idrijca
 • Mestni akvari
 • Čipkarska šola
 • Prva slovenska realka
 • Tiskarna Slovenija