Župan/županjamag. Peter Bohinec
DirektorGregor Hudrič
Število svetnikov28
Število zaposlenih62
NaslovC. železarjev 6
Pošta4270 Jesenice
Telefon04/586-92-00
Fax04/586-92-70
E-naslovobcina.jesenice@jesenice.si
Spletni naslovhttp://www.jesenice.si/
+ več podatkov o občini
seje OS na daljavone
Mladim prijazne občineDA
Statistična regijaGORENJSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij13
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)21734
Površina (km2)76

Občinski časopis

JESENIŠKE NOVICE

Odgovorni urednik(ca): Urša Peternel

E-pošta: ursa.peternel@g-glas.si

Povezava: http://www.jesenice.si/sl/medijski-center/jeseniske-novice

 

 

 

Skupna občinska uprava

Skupna notranjerevizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Pobratenja

Trbovlje – od leta 1978

Nagold – od leta 1994

Valjevo – od leta 1975

Institucije

 • 3 OŠ – cca. 1680 otrok
 • 1 OŠ s prilagojenim programom – cca. 42  otrok
 • 1 vrtec – cca. 660 otrok
 • 1 ljudska univerza
 • 1 glasbena šola – cca. 460 otrok
 • 1 gimnazija – cca. 400 otrok
 • 1 srednja šola – cca. 690 otrok
 • 1 Fakulteta za zdravstvo
 • 1 knjižnica
 • 1 muzej
 • 1 gledališče in kino
 • Večji športni objekti (Športna dvorana Podmežakla, bazen, kegljišče, balinišče, smučišče Španov vrh, sankaška proga v Savskih jamah, teniška igrišča, nogometno igrišče)

Panoge

 • težka industrija (jeklo in jekleni izdelki)
 • predelovalna industrija
 • gradbeništvo
 • trgovina
 • storitvene dejavnosti

Cilji občine

 • Izboljšanje poslovnega okolja
 • Razvoj podjetništva – MSP
 • Zmanjšanje števila brezposelnih
 • Dvig izobrazbene strukture
 • Dvig kakovosti življenja
 • Dvig kakovosti socialne in zdravstvene oskrbe
 • Sodobna infrastruktura
 • Zmanjševanje stopnje energetske odvisnosti
 • Ohranjanje podeželja in razvoj turizma
 • Dvig stopnje lokalne samooskrbe

Strateški dokumenti

Študija za razvoj v skladu z identiteto kraja v sodelovanju s turističnimi akterji

Občinski razvojni program 2011 – 2025

http://www.bsc-kranj.si/o-regionalnem-razvoju/regionalni-razvojni-program_2007-2013

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (UL RS 110/2013)

Lokalni energetski koncept http://www.jesenice.si/sl/pomembni-projekti/item/2271-lokalni-energetski-koncept

Ostalo : http://www.jesenice.si/sl/obcina-jesenice/obcinska-uprava/itemlist/category/127

Turistične zanimivosti

 • Muzejsko območje Stara Sava
 • Naselje Murova (staro mestno jedro)
 • Stara rudna pot
 • Zoisov park z graščino Pristava
 • Golica
 • Praznik narcis
 • Soteska Vintgar s slapom Šum
 • Jamnikov spodmol, Most na Mežakli
 • Sankanje na naravnih progah v Savskih jamah
 • Jožefov sejem

Primeri dobrih praks

Wi-Fi točka Občinska knjižnica Jesenice – pokritost trg Toneta Čufarja;

Razvojni center Jesenice – podjetje za visokotehnološke materiale, v katerem je Občina Jesenice družbenik

Energetska sanacija objektov: financiranje investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih. (1,4 mio v zadnjih 10. letih).

Izvedba urbanističnih delavnic za posamezna mestna območja, predvidena za prenovo.