Župan/županjaMatej Slapar
Število svetnikov29
Število zaposlenih55
NaslovGlavni trg 24
Pošta1240 Kamnik
Telefon01/831-81-00
Fax01/831-81-19
E-naslovobcina@kamnik.si
Spletni naslovhttp://www.kamnik.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaOSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij102
Št. prebivalcev29431
Površina (km2)265.6

Občinski časopis

Kamniški Občan, urednica Jasna Paladin,
jasna.paladin@g-glas.si, http://www.kamnik.si/kamniski-obcan

Pobratenja

Nemčija – Občina Andechs  od leta 2004
Avstrija – Občina Trofaiach od leta 1999

Institucije

 • 1 javni vrtec (Vrtec Antona Medveda Kamnik) za 984 otrok
 • 3 zasebni vrtci (Zasebni vrtec Peter Pan, Zasebni vrtec Sonček in Vrtec Zarja Kamnik) s koncesijo za 457 otrok
 • 6 osnovnih šol s podružnicami (OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta, OŠ Stranje, OŠ Marije Vere, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ 27. julij Kamnik) za 2.594 otrok
 • Glasbena šola Kamnik
 • Matična knjižnica Kamnik s tremi krajevnimi knjižnicami in potujočo knjižnico
 • Športna dvorana Kamnik
 • Medobčinski muzej Kamnik
 • Spominska soba Rudolfa Maistra
 • Galerija Miha Maleš
 • Dom kulture Kamnik
 • Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik
 • Frančiškanska knjižnica
 • Kulturno društvo Priden možic
 • Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik
 • Mladinski svet Kamnik
 • Študentski klub Kamnik
 • Športna zveza Kamnik
 • Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
 • Svetovalna pisarna za starejše
 • Društvo upokojencev Kamnik
 • Dom starejših občanov Kamnik

Panoge

Turizem predstavlja vedno bolj pomembno panogo, saj že same naravne in kulturne danosti, ki jih mesto z okolico ponuja, nudijo dobre možnosti nadaljnjega razvoja turizma. Številna kmetijska društva skrbijo za lokalno pridelano hrano, ki jo ponujajo tako občankam in občanom, sodelujejo pa tudi z vrtci in šolami.

Podjetništvo temelji na nekaj uspešnih podjetjih, kot so Calcit – proizvodnja kalcijevih karbonatnih polnil d.o.o., Menina – proizvodnja pogrebne opreme, d. d., Livarna Titan d.o.o.- proizvodnja visokokakovostne bele temprane litine, ETA Kamnik d.o.o. – industrijska predelava sadja in zelenjave v izdelke z daljšim rokom uporabe.

Cilji občine

 • domačinom in turistom prijazna občina v smeri povezovanja s turističnimi in gospodarskimi ponudniki ter razvoj v smeri trajnostnega, zelenega in turistom ter domačinom prijaznega okolja,
 • oživitev in celostna ureditev mestnega jedra,
 • spodbujanje in razvoj potenciala podeželja oziroma širšega območja občine Kamnik ter pridobitev evropskih sredstev za različne projekte kmetijskega sektorja (Tuhinjska dolina, Kamniška Bistrica, Tunjice, dolina Črna in podobno),
 • strategija razvoja celotnega območja Velike planine, Male planine in Gojške planine,
 • investicije v izgradnjo in posodobitve športnih objektov (športna dvorana, izgradnja pokritega olimpijskega bazena) in spodbujanje lokalnega prebivalstva k aktivnemu preživljanju prostega časa,
 • ureditev in komunalna oprema poslovnih, gospodarskih con v občini Kamnik,
 • dokončanje celostne komunalne in vodovodne infrastrukture v občini ter ureditev občinske prometne infrastrukture,
 • izgradnja in obnova infrastrukture na področju predšolskih in šolskih vzgojno-izobraževalnih ustanov,
 • zagotavljanje in spodbujanje ugodnega, mladim prijaznega okolja za razvoj podjetništva,
 • spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v okviru obstoječih in novih organizacij, v skladu z razvojnimi prostorskimi usmeritvami in pomoč ter skrb za socialno ogrožene družine, starejše občanke in občane ter invalide.

Strateški dokumenti

Prenova strategije razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Kamnik;

Strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014 – 2018

Lokalni energetski koncept Občine Kamnik

Občinski prostorski načrt

Turistične zanimivosti

 • Spominska soba Rudolfa Maistra na Šutni, Medobčinski muzej Kamnik na gradu Zaprice in galerija Miha Maleš na Glavnem trgu,
 • romanska kapela na Malem gradu,
 • Frančiškanski samostan z bogato frančiškansko knjižnico,
 • dolina in izvir Kamniške Bistrice v naročju Kamniško-Savinjskih Alp,
 • pastirsko naselje, kapela Marije Snežne, Jama Veternica in Dovja Griča ter Preskarjev muzej na Veliki planini,
 • Sveti Primož nad Kamnikom s cerkvijo Svetega Primoža in Felicijana in cerkvijo Svetega Petra,
 • živi muzej življenja naših prednikov Budnarjeva muzejska hiša v Zgornjih Palovčah,
 • botanični park Arboretum Volčji Potok in Golf Arboretum,
 • Naravni zdravilni gaj Tunjice in baročna cerkev Svete Ane v vasici Tunjice,
 • Tuhinjska dolina z najvišje ležečimi termami Snovik in cerkvijo Svetega Miklavža na Gori.

Primeri dobrih praks

Mestno-turistični avtobus »Kamnik bus« – Občina Kamnik in Zavod za turizem in šport v občini Kamnik je skupaj s podjetjem Kam-bus d.d. v letu 2012 uvedla mestno-turistični avtobus »Kamnik bus,« ki povezuje vse večje turistične kraje v občini. Za potnike predstavlja veliko prednost tako v smislu dodatnih povezav med posameznimi kraji kot tudi ugodne cene vozovnic, ena vožnja stane 0,80 evra, z nakupom čipa se potnik lahko neomejeno vozi za ceno 1 evra,  mesečna vozovnica pa stane 25 evrov.

»Okusi Kamnika« – Občina Kamnik se je v Osrednjeslovenski regiji kot ena izmed prvih občin lotila tudi kulinaričnega produkta »Okusi Kamnika.« V sodelovanju s strokovnjaki in gostinskimi ponudniki, tako lokalnimi kot slovenskimi, je narejen izbor lokalnih kulinaričnih posebnosti. V okviru projekta Okusi Kamnika Zavod za turizem in šport v občini Kamnik pripravlja posebno tržnico, in sicer Okusi Kamnika – Podeželje in Eko, le-ta pa se odvija vsako zadnjo soboto v mesecu od 8. do 13. ure, na Glavnem trgu v Kamniku.

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon – Občina Kamnik je za izvedbo programa Centru za socialno delo Kamnik ponudila prostore na železniški postaji Kamnik – Mesto in poskrbela za ustrezno ureditev prostorov, konec leta 2011 pa zagotovila sredstva za delovanje Centra (materialni stroški, stroški zaposlenih, znesek za izvajanje aktivnosti idr.). Dnevni center nudi uporabnikom, ki imajo težave v duševnem zdravju, pomoč pri kakovostnem preživljanju časa, razvijanju njihovih sposobnosti, okrepitvi njihovih življenjskih zmožnosti ter vključevanju v lokalno življenje. Možno ga je obiskovati vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure ali le posamezne dneve.