Župan/županjaMatej Slapar
DirektorMaja Sušnik
Število svetnikov29
Število zaposlenih55
NaslovGlavni trg 24
Pošta1240 Kamnik
Telefon01/831-81-00
Fax01/831-81-19
E-naslovobcina@kamnik.si
Spletni naslovhttp://www.kamnik.si/
+ več podatkov o občini
Mladim prijazne občineDA
Statistična regijaOSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij102
Št. Prebivalcev (SURS 2020H2)29933
Površina (km2)266

Občinski časopis

Kamniški Občan, urednica Jasna Paladin,
jasna.paladin@g-glas.si, http://www.kamnik.si/kamniski-obcan

Pobratenja

Nemčija – Občina Andechs  od leta 2004

Avstrija – Občina Trofaiach od leta 1999

Črna Gora – Občina Budva od leta 2018

Institucije

 • 1 javni vrtec (Vrtec Antona Medveda Kamnik) za 918 otrok
 • 3 zasebni vrtci (Zasebni vrtec Peter Pan, Zasebni vrtec Sonček in Vrtec Zarja Kamnik) s koncesijo za 498 otrok
 • 6 osnovnih šol s podružnicami (OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta, OŠ Stranje, OŠ Marije Vere, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ 27. julij Kamnik) za 2.866 otrok
 • Javni zavod Mekinjski samostan
 • Glasbena šola Kamnik
 • Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik s tremi krajevnimi knjižnicami in potujočo knjižnico
 • Športna dvorana Kamnik
 • Medobčinski muzej Kamnik
 • Rojstna hiša Rudolfa Maistra
 • Galerija Miha Maleš
 • Dom kulture Kamnik
 • Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik
 • Frančiškanska knjižnica
 • Kulturno društvo Priden možic
 • Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik
 • Mladinski svet Kamnik
 • Študentski klub Kamnik
 • Športna zveza Kamnik
 • Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
 • Svetovalna pisarna za starejše
 • Društvo upokojencev Kamnik
 • Dom starejših občanov Kamnik
 • KIKŠtarter

Panoge

Turizem predstavlja vedno bolj pomembno panogo, saj že same naravne in kulturne danosti, ki jih mesto z okolico ponuja, nudijo dobre možnosti nadaljnjega razvoja turizma. Številna kmetijska društva skrbijo za lokalno pridelano hrano, ki jo ponujajo tako občankam in občanom, sodelujejo pa tudi z vrtci in šolami. Kamnik s svojo okolico ponuja naravne in kulturne znamenitosti, vredne ogleda. V Tuhinjski dolini se nahajajo najvišje ležeče terme Terme Snovik, ki ponujajo termalne užitke v notranjih in zunanjih bazenih, številne druge storitve ter namestitve v apartmajskem naselju. Posebej smo ponosni na oživitev samostana Mekinje, ki v okviru projekta Preobrazba deluje v smeri izobraževanja, spodbujanja ustvarjalnosti, opolnomočenja zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje, medgeneracijskega povezovanja, osebnostne rasti in krepitve pripadnosti lokalnemu okolju.

Kamnik je bilo nekdaj močno industrijsko mesto, na pogorišču nekdanjih uspešnih tovarn pa se razvijajo mlada, uspešna podjetja. Podjetniški klub Kamnik tako nadaljuje in oživlja povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji. Spodbuja se gospodarski razvoj mladih in novih podjetjih, ki ga Klub udejanja preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter. Podjetništvo v Kamniku temelji na nekaj uspešnih podjetjih, kot so Calcit – proizvodnja kalcijevih karbonatnih polnil d.o.o., Menina – proizvodnja pogrebne opreme, d. d., Livarna Titan d. o. o.- proizvodnja visokokakovostne bele temprane litine, ETA Kamnik d. o. o. – industrijska predelava sadja in zelenjave v izdelke z daljšim rokom uporabe, Meso Kamnik d. d. – Mesar Anton iz Kamnika, Nektar Natura – zanesljive celostne rešitve točenja pijač in še mnoge druge.

Cilji občine

 • domačinom in turistom prijazna občina v smeri povezovanja s turističnimi in gospodarskimi ponudniki ter razvoj v smeri trajnostnega, zelenega in turistom ter domačinom prijaznega okolja,
 • oživitev in celostna ureditev mestnega jedra,
 • spodbujanje in razvoj potenciala podeželja oziroma širšega območja občine Kamnik ter pridobitev evropskih sredstev za različne projekte kmetijskega sektorja (Tuhinjska dolina, Kamniška Bistrica, Tunjice, dolina Črna in podobno),
 • strategija razvoja celotnega območja Velike planine, Male planine in Gojške planine,
 • Celostna prometna strategija Občine Kamnik, ki določa usmeritve za razvoj prometa in mobilnosti na osnovi poglobljenega sodelovanja s prebivalci,
 • investicije v izgradnjo in posodobitve športnih objektov (športna dvorana, izgradnja pokritega olimpijskega bazena) in spodbujanje lokalnega prebivalstva k aktivnemu preživljanju prostega časa,
 • ureditev in komunalna oprema poslovnih, gospodarskih con v občini Kamnik,
 • dokončanje celostne komunalne in vodovodne infrastrukture v občini ter ureditev občinske prometne infrastrukture,
 • izgradnja in obnova infrastrukture na področju predšolskih in šolskih vzgojno-izobraževalnih ustanov,
 • zagotavljanje in spodbujanje ugodnega, mladim prijaznega okolja za razvoj podjetništva,
 • spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v okviru obstoječih in novih organizacij, v skladu z razvojnimi prostorskimi usmeritvami in pomoč ter skrb za socialno ogrožene družine, starejše občanke in občane ter invalide.

Strateški dokumenti

Celostna prometna strategija v občini Kamnik

Strokovne podlage za oblikovanje scenarijev razvoja in ohranjanja Velike planine

Strategija razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016-2025

Občinski prostorski načrt

Lokalni energetski koncept Občine Kamnik

Turistične zanimivosti

 • Samostan Mekinje
 • Rojstna hiša Rudolfa Maistra na Šutni, Medobčinski muzej Kamnik na gradu Zaprice in galerija Miha Maleš na Glavnem trgu,
 • romanska kapela na Malem gradu,
 • Frančiškanski samostan z bogato frančiškansko knjižnico,
 • dolina in izvir Kamniške Bistrice v naročju Kamniško-Savinjskih Alp,
 • pastirsko naselje, kapela Marije Snežne, Jama Veternica in Dovja Griča ter Preskarjev muzej na Veliki planini,
 • Sveti Primož nad Kamnikom s cerkvijo Svetega Primoža in Felicijana in cerkvijo Svetega Petra,
 • živi muzej življenja naših prednikov Budnarjeva muzejska hiša v Zgornjih Palovčah,
 • botanični park Arboretum Volčji Potok in Golf Arboretum,
 • Naravni zdravilni gaj Tunjice in baročna cerkev Svete Ane v vasici Tunjice,
 • Tuhinjska dolina z najvišje ležečimi termami Snovik in cerkvijo Svetega Miklavža na Gori
 • Stari grad nad Kamnikom z najlepšim razgledom na Kamnik in njegovo širšo okolico

Primeri dobrih praks

Sistem izposoje mestnih električnih koles KAMKOLO – Projekt trajnostna mobilnost Kamnik

Sistem vključuje 6 postaj s terminali in 30 koles na naslednjih lokacijah: pri nakupovalnem centru (Qlandija), v neposredni bližini pošte na Duplici, v bližini Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Glasbene šole in Osnovne šole Toma Brejca, na glavni avtobusni postaji, pri Domu kulture Kamnik, na železniški postaji Kamnik (postaja bo urejena naknadno, do jeseni 2019). Vsaka postaja je sestavljena iz terminala in desetih stojal za priklepanje in polnjenje koles. Na vsakem terminalu so na voljo informacije o tem, kje se nahajajo ostali terminali, koliko je na vsakem od njih prostih stojal ter koliko koles je na voljo za izposojo. V sistem so vključena posebej za ta sistem zasnovana kolesa Krpan, slovenskega proizvajalca, ki so vzdržljiva in odporna tudi na vandalizem, proizvajalec pa ob optimalnih pogojih zagotavlja domet baterije do 100 kilometrov. Dodatne informacije so na voljo na povezavi: http://www.kamkolo.si.

Projekt »Preobrazba«

Projekt Revitalizacija samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij – kratko Preobrazba, je bil potrjen na prvem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za sklad ESRR. Projekt rešuje problematiko neizkoriščenih prostorskih kapacitet območja, hkrati pa z naborom kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, vzpostavlja prostor neformalnega druženja prebivalstva, namenjen izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje, medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju. Dodatne informacije so na voljo na povezavi: https://samostanmekinje.si/.

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon

Občina Kamnik je za izvedbo programa Centru za socialno delo Kamnik ponudila prostore na železniški postaji Kamnik – Mesto in poskrbela za ustrezno ureditev prostorov, konec leta 2011 pa zagotovila sredstva za delovanje Centra (materialni stroški, stroški zaposlenih, znesek za izvajanje aktivnosti idr.). Dnevni center nudi uporabnikom, ki imajo težave v duševnem zdravju, pomoč pri kakovostnem preživljanju časa, razvijanju njihovih sposobnosti, okrepitvi njihovih življenjskih zmožnosti ter vključevanju v lokalno življenje. Možno ga je obiskovati vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure ali le posamezne dneve.

KIKŠtarter

KIKštarter je coworking prostor in inkubator, kjer imajo številni možnost učenja in razvijanja podjetniške ideje. Prvotna ideja o projektu KIKŠtarter Kamnik se je porodila v Mladinskem centru Kotlovnica. Od samega začetka pobude KIKŠtarter se je Zavod Kotlovnica najprej povezal z Občino Kamnik, kot strokovno podporo pa so vključili v partnerstvo Tehnološki park Ljubljana in Srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik. Skozi razvoj vsebinskih aktivnosti so v izvedbo projekta vključili lokalne podjetnike, kar se je odrazilo v ustanovitvi Podjetniškega kluba Kamnik. Splošno javnost oziroma zainteresirane talente in potencialne podjetnike so vključili in jih tudi konstantno vključujejo skozi motivacijske dogodke, kot na primer Start-up vikende in druge izobraževalne dogodke. KIKštarter deluje v prostorih nekdanje Smodnišnice, v neposredni bližini Mladinskega centra Kotlovnica. Poleg uporabe delovnega prostora in opreme, kar je običajno za podobne coworking prostore, ponujajo tudi redna izobraževanja in predstavitve dobrih praks ter stimulativno okolje, vpeto med industrijsko dediščino in kulturnim središčem Kamnika. Dodatne informacije so na voljo na povezavi: https://kikstarter.si/