Župan/županjaMiha Stegel
DirektorNejc Kumar
Število svetnikov17
Število zaposlenih9 Občinska uprava, 2 TIC, 8 Režijski obrat.
NaslovTrg svobode 23
Pošta5213 Kanal
Telefon05/398-12-00
Fax05/398-12-23
E-naslovobcina.kanal@obcina-kanal.si
Spletni naslovhttp://www.obcina-kanal.si/
+ več podatkov o občini
Statistična regijaGORIŠKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij35
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)5228
Površina (km2)147

Občinski časopis

MOST.
http://www.obcina-kanal.si/most/

Skupna občinska uprava

»Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« – medobčinsko redarstvo.

Pobratenja

Pobrateni smo z Občino Sonnino v Italiji, podpis je bil maja 2006.

Institucije

 • 2 vrtca: Deskle, Kanal+ 1 podružnični Kal nad Kanalom za 165 otrok,
 • 2 osnovni šoli: Deskle, Kanal za 146 + 286 skupaj 432 otrok,
 • 2 podružnični knjižnici: Deskle, Kanal + 2 šolski knjižnici,
 • 2 športni dvorani: Deskle, Kanal ,
 • 4 športni parki (Ložice, Morsko, Doblar, Levpa),
 • večnamenski objekti: Ročinj, Levpa, Avče, Morsko, Lig, Srednje,
 • 1 Galerija Rika Debenjaka v Kanalu,
 • več muzejev Soške fronte,
 • 1 Kulturni dom Deskle,
 • 1 Gotska hiša,
 • 1 večnamenska dvorana v Kanalu -(investicija v teku).

Panoge

Industrija: Salonit Anhovo.d.d..
AHA Plastik – izdelava plastičnih izdelkov.
Energetika.
Podjetništvo in obrtništvo.

Cilji občine

To so splošni strateški cilji, ki združujejo bolj konkretne:

 • zagotoviti vsem občanom zdravo pitno vodo, urejeno komunalno infrastrukturo in čisto okolje,
  spodbujati razvoj turizma,
  zagotavljati infrastrukturne pogoje in druge spodbude za razvoj podjetniških dejavnosti ,
  zagotoviti dostop do širokopasovnega omrežja na podeželju,
  varovati in zagotavljati primerno rabo naravne in kulturne dediščine,
  spodbujati sonaravno in ekološko kmetovanje ter doma pridelano hrano,
  podpirati dejavnosti društev in nevladnih organizacij,
  zagotavljati občanom, predvsem mladim in starejšim, pogoje za aktivno in kakovostno življenje.

Cilji iz programa župana, oktober 2010:

 • zagotoviti vsem občanom zdravo pitno vodo,
  nadaljevati z urejanjem komunalne infrastrukture,
  redno vzdrževati in posodabljati občinske ceste
  zagotoviti varčnejšo javno razsvetljavo,
  zagotoviti dostop do širokopasovnega omrežja na podeželju,
  spodbujati rabo obnovljivih virov energije,
  spodbujati razvoj trajnostno naravnanega turizma,
  zagotoviti prostorske možnosti za stanovanjsko gradnjo,
  zagotoviti prostorske pogoje in druge spodbude za razvoj podjetniških dejavnosti,
  spodbujati sonaravno in ekološko kmetovanje ter doma pridelano hrano,
  štipendirati dijake in študente,
  povečati obseg oskrbe starejših občanov na domu in urediti center dnevne pomoči,
  aktivno iskati rešitev za institucionalno varstvo starejših občanov (dom starejših občanov),
  podpirati delovanje društev,
  zagotoviti kakovostne pogoje za delovanje OŠ in vrtcev,
  dokončati in podpirati delovanje tržnice v Kanalu,
  urediti večnamensko dvorano v Kanalu,
  preseliti knjižnico v primernejše prostore,
  urediti Kontrado, tako trg kot zagotoviti novo instalacijo objektov,
  urediti spominsko sobe Rika Debenjaka,
  urediti parkirišča v Desklah,
  zagotoviti razvoj centra spodnjih Deskel,
  dokončati ureditev prostora (Bunkerja) za mlade v Desklah,
  v sodelovanju z drugimi občinami v regiji dogovoriti posodobitev državne cesto Tolmin – Nova Gorica.

Strateški dokumenti

Strokovna podlaga za občinski prostorski načrt Občine Kanal ob Soči – Analiza razvojnih možnosti (OPN)
http://www.obcina-kanal.si/gids/sporocilo/2009012312154540/
Študija razvoja območja Zahodnega dela Banjške planote v občini Kanal ob Soči .
Lokalna razvojna strategija za hribovski del Severne Primorske – LAS.

Turistične zanimivosti

Staro mestno jedro –spomenik I. kategorije, reka Soča, Kontrada z Gotsko hišo, spominsko sobo Marija Kogoja, Galerijo Rika Debenjaka, slap Savink na Kambreškem, kamniti most v Kanalu čez reko Sočo, Neptunov vodnjak v Kanalu, Meteorit v Avčah, umetno akumulacijsko jezero na Kanalskem Vrhu in ČHE v Avčah, kalvarija v Ročinju, cerkev sv. Ahaca v Prilesju, trikrilni oltar v cerkvi sv. Kanciana v Britofu, romarska cerkev Marijino Celje v Ligu, ostaline Soške fronte, najvišji vrh Korada.

Primeri dobrih praks

V Kanalu se že 30 let organizirajo Kogojevi dnevi, kjer lahko glasbeniki, predvsem mladi, izvajajo krstne izvedbe svojih novitet.
Z občinami Tolmin, Kobarid in Bovec ima skupno medobčinsko upravo za področje redarstva.