Župan/županjaFranc Rokavec
DirektorIvan Matijević
Število svetnikov23
Število zaposlenih19
NaslovJerebova ulica 14
Pošta1270 Litija
Telefon01/896-34-20
Fax01/896-34-60
E-naslovobcina.litija@litija.si
Spletni naslovhttp://www.litija.si/
+ več podatkov o občini
seje OS na daljavokmalu
orodjeCisco Webex Meeting
Statistična regijaOSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij107
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)15735
Površina (km2)221

Občinski časopis

Časopis Občan

http://www.obcan-litija.si/index.php

Glavni in odgovorni urednik: Marko Djukić

Grafična priprava in tisk ter izdajatelj:

Tiskarna ACO | Mitja Jovanovič s.p.
Cesta Dušana Kvedra 39, 1270 Litija
T: 01 898 38 43, 01 899 53 53
M: 041 719 444, 041 344 292
F: 01 899 53 54

obcan@siol.net

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji

Sedež Medobčinskega inšpektorata:

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija

Pobratenja

Občina Lučani, Ulica JNA 5, 32240 Lučani

Pobratenje od julija 2009.

Institucije

Izobraževalne institucije:

VRTCI:

 • Vrtec Litija z 32 oddelki za približno 510 otrok;
 • Vrtec Čebelica Gabrovka v okviru OŠ Gabrovka-Dole s 3 oddelki za približno 75 otrok;
 • Vrtec Polhek Polšnik v okviru OŠ Litija z 2 oddelkoma za približno 30 otrok

OSNOVNE ŠOLE:

 • Osnovna šola Gradec s 4 podružnicami: POŠ Hotič, POŠ Kresnice, POŠ Jevnica in POŠ Vače;
 • Osnovna šola Litija s 3 podružnicami: POŠ Polšnik, POŠ Sava in Podružnica s prilagojenim programom;
 • Osnovna šola Gabrovka-Dole z 1 podružnico: POŠ Dole

SREDNJA ŠOLA:

 • Gimnazija Litija

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:

 • Izobraževalni center GEOSS

 

Kulturna institucija:

 •  Knjižnica Litija

Kulturna, športna in mladinska institucija:

 • Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

Panoge

Turizem

Obrt

Cilji občine

Občina Litija bo:

 • za razvoj gospodarstva in podjetništva aktivirala lasten kadrovski in naravni potencial,
 • območje občine oskrbela s primerno infrastrukturo, ki bo vsem občanom omogočala enako kvaliteto bivanja,
 • vlagala v komunalno in družbeno infrastrukturo,
 • omogočila kvalitetno ponudbo storitvenih in servisnih dejavnosti, ki bodo prispevala tudi h kvalitetnejši turistični ponudbi,
 • uskladila prostorski razvoj z družbenim, gospodarskim in kmetijskim razvojem,
 • skrbela za varovanje naravnega okolja in kulturne dediščine v skladu z usmeritvami trajnostnega razvoja,
 • gradila na razvoju kakovostnega turizma in dopolnilnih dejavnosti zlasti v povezavi s kmetijstvom,
 • omogočila ustrezne pogoje za razvoj trgovske dejavnosti in obrti,
 • skrbela za skladen razvoj vseh krajev v občini,
 • osveščala, animirala in vključevala prebivalce v razvojne aktivnosti.

Strateški dokumenti

Prostorski informacijski sistem občine:

http://litija.si/za-obcane/prostorskiinformacijski-sistem/

Turistične zanimivosti

Turistične informacije:

http://www.srce-slovenije.si/turizem

 

Ključne turistične zanimivosti:

Primeri dobrih praks

Osnovna šola Litija

Prostori nove, energetsko sanirane osnovne šole imajo preko 6.000 m2 površin z novo opremo za pouk in interesne dejavnosti, manjšo telovadnico, veliko knjižnico, sodobno kuhinjo z jedilnico in večnamensko dvorano. Velike, sodobne in nove prostore so pridobili tudi učenci Podružnice s prilagojenim programom. Celotna vrednost projekta, po Investicijskem programu iz leta 2011, ko je Občinski svet potrdil predmetno investicijo, je znašala 13,1 mio EUR.

Medgeneracijsko središče Šmelc

Medgeneracijsko središče, ki smo ga poimenovali ŠMELC,  za občino Litija predstavlja pomembno pridobitev in je primer dobre prakse, kakršnega v Sloveniji, v takšni razsežnosti, še nismo videli. Sam objekt je razdeljen na tri stolpiče, ki so medsebojno povezani s pohodnimi terasami. V vzhodnem delu stavbe se v pritličju nahajajo trije oddelki Vrtca Litija s kapaciteto 50 otrok, s skupno površino 571,99 m2 ter zunanjim igriščem. V prvem, drugem in tretjem nadstropju se nahajajo oskrbovana stanovanja, s kuhinjo, kopalnico in ločeno shrambo in skupnim družabnim prostorom ter kolesarnico. V osrednjem stolpiču so v pritličju prostori kavarne, upravni prostori, fizioterapija in družabni prostor s kapelo enote Doma Tisje, prostori namenjeni izvajanju lekarniške dejavnosti ,frizer s pedikuro ter prostori, namenjeni dejavnosti. V tretjem, zahodnem stolpiču  se v pritličju nahajajo prostori banke , nad njimi pa tri nadstropja prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti Glasbene šole Litija – Šmartno.