Župan/županjaNejc Smole
DirektorAnita Mežek
Število svetnikov23
Število zaposlenih30
NaslovCesta komandanta Staneta 12
Pošta1215 Medvode
Telefon01/361-95-10
Fax01/361-16-86
E-naslovobcina@medvode.si
Spletni naslovhttp://www.medvode.si/
+ več podatkov o občini
Občina izvaja participativni proračunDA
2021100000
2022200000
Statistična regijaOSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA REGIJA
Število naselij31
Št. Prebivalcev (SURS 2022H2)16936
Površina (km2)78

Občinski časopis

SOTOČJE

Odgovorni urednik(ca): Marija Volčjak

Urednica priloge: Maja Bertoncelj

E-pošta: maja.bertoncelj@g-glas.si

Povezava: https://www.medvode.si/objave/63

 

Pobratenja

Listine o pobratenju imajo podpisano z občino

 • Crest – Francija

Sodelujemo tudi z mesti:

 • Ponte San Nicolo – Italija
 • Nidda – Nemčija
 • Zaječar – Srbija

Institucije

 • Vrtec Medvode – 8 enot – 750 otrok
 • 4 OŠ in 2 POŠ – 1.336 otrok
 • VIZ Frana Miličinskega Smlednik
 • Knjižnica Medvode
 • Glasbena šola Franca Šturma – podružnica Medvode
 • Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode – Javni zavod Sotočje Medvode:
  • Športna dvorana
  • Nordijski center Bonovec
  • Turistično informacijski center Medvode
  • Kulturni dom Medvode
  • Rojstna hiša Jakoba Aljaža
  • Mladinski klub Jedro
 • Kulturni dom Medvode
 • Rojstna hiša Jakoba Aljaža
 • Mladinski klub Jedro

Panoge

 • Industrija (kemična, papirna, energetika)
 • Kmetijstvo
 • Turizem

Cilji občine

Strateški cilji, s katerimi občina razrešuje probleme dosedanjega razvoja, dosega večjo stopnjo urejenosti v prostoru  in uresničuje vizijo so:

 • zagotoviti povečano stalno naselitev prebivalstva v naseljih, ki ponujajo kakovostne pogoje za delo in bivanje in se povezujejo v policentrično omrežje,
 • Medvode razviti v varno in urejeno mesto, privlačno za delo in bivanje, ki bo okrepilo svojo vlogo v Ljubljanski urbani regiji,
 • izboljšati prometno, komunalno in komunikacijsko infrastrukturo omrežje,
 • zagotoviti racionalno rabo prostora,
 • zagotoviti prostorske pogoje za gospodarski razvoj, vključno s kmetijstvom in turizmom  in delo v terciarnih in kvartarnih dejavnostih,
 • ohranjati in razvijati potencialna območja in infrastrukturo za prostočasne dejavnosti,
 • ohranjati kakovostna naravna in kulturna krajinska območja,
 • zagotavljati razvoj podeželja,
 • zagotavljati kakovostno okolje.

Strateški dokumenti

Lokalni energetski koncept Občine Medvode, julij 2012

http://www.medvode.si/Oddelki/Oddelek_za_investicije/LEK_Medvode_povzetek.pdf

Prostorski dokumenti:

http://www.medvode.si/oddelek_op.htm

Turistične zanimivosti

 • Polhograjski dolomiti
 • Sotočje rek Save in Sore
 • Zbiljsko jezero
 • Stari grad in Kalvarija v Smledniku
 • Golf igrišče Diners Club Ljubljana
 • Rojstna hiša Jakoba Aljaža
 • Rojstna hiša Franca Rozmana Staneta
 • Mlaka v Hrašah
 • Grad Goričane
 • Dvorec Lazarini